Usred bučnih potresa koji okružuju jednostrano proglašenu nezavisnost Kosova, malo je ljudi zastalo da bi primetilo kakav je to nesvakidašnji dokument. On je tako ograđen uslovima, obavezama i rezervama, tako prepun obaveza da se konsultuje, poštuje i pokorava međunarodnim patronima provincije, da je to, takođe, i deklaracija o zavisnosti. Njeno poslednje poglavlje počinje. “Mi ovim protvrđujemo jasno, specijalno i neporecivo da će Kosovo biti zakonski obavezno da se povinuje odredbama u ovoj deklaraciji, uključujući odgovarajuće obaveze za to u okviru Ahtisarijevog plana”. Možete takoreći da čujete glas zapadnog savetnika kako diktira preko ramena kosovskog pisca.

Kosovski Albanci su preduzeli krupan korak u pravcu samouprave. Oni su imali šta da proslavljaju na ulicama Prištine. Njihovi udžbenici iz istorije, čak pravljeni subvencijama EU, govoriće o slavnim iako mitskim pričama o viševekovnoj nacionalnoj borbi koja je kulminirala ovih dana. Ne bih želeo da budem kosovski Srbin koji živi u jednoj od enklava južno od Ibra u godinama koje dolaze. Oplakujem one predivne sprske manastire u Dečanima, Peći i Gračanici, koji će sada više nego ikad pre biti ostrva u tuđem moru.

Položaj Srba severno od mosta u Mitrovici druga je priča. Iako je NATO privremeno zatvorio granicu između njih i Srbije, nakon što su lokalni demonstranti spalili dve granične postaje, realnost njihove dnevne, društvene, ekonomske i kulturne integracije sa Srbijom biće nastavjena. Kosovo je de facto već podeljeno. Potpuno je sigurno da će to tako i ostati dok Kosovo i Srbija ne postanu eventualno članovi EU. “Kosovo je specijalan slučaj”, navodi se u deklaraciji i nastavlja da insistira (čuje se šaputanje savetnika još jednom) da to nije presedan. Liberali imaju univerzalna pravila za tretman pojedinaca; oni se uvek spetljaju kad se govori o grupama: položaju grupa unutar zemlje (svedoci smo debate o multikulturnosti) i koja grupa je opunomoćena da iskoristi pravo na samoopredeljenje. Oni nemaju dosledan odgovor na nacionalističko pitanje: Žašto bih ja bio manjina u vašoj zemlji kad vi možete da budeta manjina u mojoj?” Deklaracija o zavisnoj nezavisnosti Kosova najmanje je loš put napred, ali ne pretvarajmo se da nije presedan. Obe izjave su tačne: Kosovo je jedinstveno, ali biće još Kosova.

Danas, 25.02.08.

Peščanik.net, 25.02.2008.