Fond „Biljana Kovačević-Vučo“, Centar za kulturnu dekontaminaciju i Fondacija Heinrich Böll organizuju seriju javnih rasprava (debata), koje će se održati u periodu od 30. juna do 6. jula 2011, u prostorijama Muzeja Grada Beograda u Resavskoj ulici broj 40b.

Ova serija javnih debata je prateći deo projekta “Zloupotrebljene institucije: ko je bio ko u Srbiji 1987-2000.”, koji je do sada rezultirao u istoimenoj knjizi, koja sadrži listu nomenklature Miloševićevog perioda, online bazi podataka, u kojoj se nalaze dodatne napomene istraživača i urednika angažovanih na ovom istraživanju, kao i digitalne kopije svih materijala kojima se potvrđuju navodi objavljeni u knjizi (www.javnidosije.rs) i izložbama/postavkama „Glasačka mašina” i „Muzej objekata” postavljenih u prostoru u Resavskoj 40b (www.nezaboravljeni.com).

Namera je da na ovaj način, i nizom aktivnosti koje će uslediti, pokrenemo društvenu debatu baziranu na činjenicama, u kojoj svako može da učestvuje – o tome kakav je i šta je bio Miloševićev režim, ko je u njemu učestvovao, i kako da se društvo nosi sa njegovim nasleđem danas.


Program:


Petak, 01.07., u 19.00

Debatni klub: Saučesništvo liberalnih intelektualaca u devedesetim

Učesnik*: Laslo Vegel


Subota, 02.07, u 19.00

Debatni klub: Da li su za sve krivi muškarci?

Učesnice*: Sonja Biserko, Danica Drašković, Daša Duhaček, Nataša Mićić, Latinka Perović, Gordana Suša, Borka Pavićević (moderatorka)


Ponedeljak, 04.07, u 19.00

Debatni klub: Pisma iz režima

Učesnica*: Radina Vučetić


Utorak, 05.07., u 19.00

Debatni klub: Pogledi iz regiona

Učesnici: Saša Madacki, Dino Mustafić, Dejan Ilić (moderator)


Sreda, 06.07, u 19.00

Debatni klub: Pogledi iz regiona

Učesnik*: Srđan Dvornik

*ostali učesnici će biti naknadno najavljeni

Fond “Biljana Kovačević – Vučo”, 30.06.2011.

Peščanik.net, 30.06.2011.