Holm Sundhaussen

Rovovi iz Prvog svetskog rata, Belgija

Sarajevski atentat, Srbija i duh 1914.

Da li „duh 1914“ treba da bude naš uzor: obožavanje nacije i rata kao sredstva za ostvarivanje „nacionalnih ciljeva“? (tekst iz novembra 2014, tema Prvi svetski rat)

Beogradsko predavanje

Nemački istoričar Zundhausen održao je početkom aprila u Beogradu predavanje Istorija Srbije – da li “stranci” mogu da razumeju “našu” istoriju i pokušao da odgovori na negativne reakcije na svoju knjigu u našoj javnosti.