Jeton Neziraj

Memorijalna soba posvećena Titu

Yubilej – Napadaju nas zbog suradnje

Novosti – Mlađe generacije nemaju pojma o tom razdoblju; za većinu riječ Jugoslavija ne znači ništa. Kladim se da neki od njih vjeruju da se Jugoslavija (ili Jugoslavistan) nalazi negdje u Rusiji.

Kosovski anđeli i demoni

Dok sam na TV-u gledao paljenje srpske robe, pitao sam se da li je na lomači i antologija srpske proze koju smo preveli na albanski jezik.