Memorijalna soba posvećena Titu, Blok 45, Beograd 2018.
Foto: Peščanik

Generalna i dominantna percepcija Jugoslavije na Kosovu vezana je uz koncepte represije i terora. Kad većina ljudi kaže Jugoslavija, oni misle na Srbiju. Pored toga, postoji i tendencija brisanja činjenice da je Kosovo uopće pripadalo Jugoslaviji, korištenjem naivne argumentacije tipa: ‘Možda smo bili u Jugoslaviji, ali bez svoje volje i želje’. Ovakvo razmišljanje dominantno je i u kulturnoj sferi, pa se i regionalna kulturna razmjena često percipira kao sumnjiva i opasna. Kada je 2011. godine Narodno kazalište Kosova pozvano da sudjeluje na festivalu kazališta beogradskog Ateljea 212, u kazališnoj sezoni koja je nazvana ‘NextYu’, svi mi koji smo pozdravljali suradnju napadani smo kao jugonostalgičari, ljudi koji žele vratiti ili stvoriti novu Jugoslaviju. To je, naravno, ovdje odmah interpretirano kao želja da se Kosovo ponovno pridruži Srbiji. Predbaciti nekom da je jugonostalgičar na Kosovu najveća je stigmatizacija, zato što automatski podrazumijeva prosrpski stav.

Nema ozbiljnog propitkivanja ili rasprave o socijalnim vrijednostima koje su vjerojatno postojale u bivšoj Jugoslaviji. Osnova naracije, koja se provlači i kroz školske udžbenike, proizlazi iz postjugoslavenskog diskursa nastalog devedesetih godina, prema kojem se nasljeđe nekadašnje države gleda kroz nacionalističke leće, najčešće na potpuno pogrešan način. Naglašavajući samo promašaje i sve stvari koje nisu funkcionirale u Jugoslaviji, političari često žele opravdati bijedu u kojoj ljudi žive danas. Stara garda komunističkih dužnosnika i drugih pojedinaca koji su imali koristi od Jugoslavije danas šuti, strahujući da će ih se optužiti za jugonostalgiju. Mlađe generacije nemaju pojma o tom razdoblju; za većinu riječ Jugoslavija ne znači ništa. Kladim se da neki od njih vjeruju da se Jugoslavija (ili Jugoslavistan) nalazi negdje u Rusiji. S druge strane, oni koji su patili za vrijeme bivše države, kao što su, na primjer, politički zatvorenici, ponosni su što je uništenje Jugoslavije započelo na Kosovu. Za njih, kao i za većinu kosovskog stanovništva, Jugoslavija je poput lošeg sna koji se ne bi smio ponoviti.

Novosti, 04.12.2018.

Peščanik.net, 08.12.2018.

JUGOSLAVIJA