Crkva je oduvek želela da kombinuje “apsolutnu” i “relativnu” sakralnost u domenu finansija, što je ponekad dovodilo do svođenja na isti nivo oltara i veleposeda – sa svim društvenim i političkim posledicama koje je takva konfuzija mogla da ima.

PDF: Crkva i novac – ritualna ekonomija

 
Peščanik.net, 15.09.08.