„Danas“ je u ponedeljak, 14-tog februara objavio reagovanje Muslimanskog omladinskog kluba (MOK) Islamske zajednice u Srbiji na tekst Aide Ćorović, direktorke organizacije „Urban-in“ iz Novog Pazara. Građanska Vojvodina sa zaprepašćenjem gleda na objavljivanje ovog pogromaškog teksta, pitajući se da li „Danas“ menja idejno opredeljenje, ili možda pokušava da se objavljivanjem insinuacija i ličnih uvreda nadmeće sa petparačkim listovima, ili čini jednu grešku koja je gora od greške, jer ukazuje na društvene opasnosti na onom delu medijske scene gde se ovakav način tretiranja tema i ljudi ne bi očekivao.

Danasov naslov reagovanja MOK, „Aida Ćorović sa ravnogorcima i Ljajićem“, primeren je ratnoj propagandi, a ne razmeni mišljenja u civilizovanom listu. Ćorovićeva se u objavljenom tekstu naziva po nadimku, pripisuje joj se marginalan značaj, njeno javno ponašanje pripisuje se korupciji organizacije „Urban-in“ od strane ministra Rasima Ljajića. Ćorovićevoj se zamera da ne prihvata islamsko odevanje studentkinja Fakulteta za islamske studije i da ne vidi „da im je mahrama zaštita a ne teret, sigurnost a ne frustracija, obligatna vjerska obaveza a ne samo pravo i put ka vječnom užitku u dženetskim (rajskim) ljepotama, a ne samo strogo formativni način odijevanja“. Ćorovićevoj se zamera da je debelo plaćena iz državnih fondova da „ljaga“ narod kojem pripada; ona se u tekstu koji je „Danas“ objavio opisuje kao „nikogović“, „lice bez biografije, bez fakultetskog obrazovanja, bez kučeta i mačeta, isfrustrirano ličnim životnim neuspjehom, u samom vrhuncu klimaksa“. Ćorovićeva se u tekstu koji je „Danas“ objavio dovodi u vezu sa „masovnim strijeljanjima „nepodobnih“ građana muslimanske vjere na Hadžetu u Novom Pazaru i drugim stratištima četrdesetih godina dvadesetog vijeka, odnosno nacional – fašističkim divljanjima ostrvljenih zvijeri koje su proizvele genocid u Srebrenici i mnoga druga zlodjela.“

Objavljeni tekst ne govori ništa istinito o Aidi Ćorović; on govori o MOK Islamske zajednice u Srbiji kao o krajnje šovinističkoj organizaciji, jer je za izrazite šoviniste neprijateljstvo prema „odnarođenim“ pripadnici(a)ma vlastite grupe uvek veće i prioritetnije nego neprijateljstvo prema etničkim ili verskim rivalima. Ali, ovaj tekst govori dosta o „Danasu“: najmanje što bi „Danas“ mogao da uradi bio bi uvodnik u kojem bi se saopštila motivacija za vlastito ponašanje u ovoj stvari. U protivnom, „Danas“ će početi da podseća na julovske medije koji su na sličan način pisali o antiratnim aktivist(k)i(nja)ma devedesetih godina. Ne čudi što MOK primenjuje karadžićevsku retoriku, ali je čudo kad je „Danas“ in extenso objavljuje.


Asocijacija nevladinih organizacija Građanska Vojvodina:

Centar za regionalizam, Novi Sad

Nezavisno društvo novinara Vojvodine

Centar za razvoj civilnog društva, Zrenjanin

Helsinški odbor za ljudska prava u Srbiji, Beograd-Novi Sad

NVO „Otvoreni licej”, Sombor

Građanska akcija, Pančevo

Građanski fond „Panonija”, Novi Sad

Zelena mreža Vojvodine, Novi Sad

 
Peščanik.net, 14.02.2011.

Srodni link: