Građanska Vojvodina upozorava javnost da je novoimenovanom članu Upravnog odbora Radiotelevizije Vojvodine trebalo tri godine da bi se odrekao svog saradnika Ivana Danikova, urednika izdavačke kuće Art Projekt, koja je 2006. izdala knjigu Gorana Davidovića zvanog Firer, pod nazivom “Slučaj Nacionalni stroj”. Dalibor Bubnjević je prvi put porekao da je vodio marketing ove knjige tri godine pošto je ona izašla iz štampe sa njegovim imenom kao šefa marketinga u impresumu. Dok 2009. nije verovatno rešio da intenzivira svoju političku karijeru, on ovu činjenicu nije poricao.

Bubnjević je i posle presude koju je dobio u sporu sa Danikovim nastavio da sarađuje u marketingu izdavačke kuće ovog Firerovog urednika, i to sve do danas, što se može videti uvidom u njen web sajt. Ova saradnja je institucionalizovana i na drugi način: navodni tužilac Bubnjević je generalni sekretar Banatskog udruženja književnika, čiji je predsednik osuđeni ili “osuđeni” Ivan Danikov.

Građanska Vojvodina ne može da tvrdi da je proces između Danikova i Bubnjevića bio fingiran, pošto Građanska Vojvodina poštuje nezavisnost sudstva. Ali, Građanska Vojvodina ne može da bude slepa kod očiju za činjenice niti za očiglednu istinu. Mada ne tvrdi da je pomenuti proces bio fingiran, članice Građanske Vojvodine o tome imaju svoje sasvim jasno i na nespornim dokazima zasnovano mišljenje.

Da bi javnost videla o kakvim je ljudima reč kada se govori o Danikovu i o Bubnjeviću, Građanska Vojvodina navodi samo dve rečenice iz programa nacističke organizacije Nacionalni stroj, objavljene na str. 183. knjige u čijem je impresumu Bubnjević naveden kao šef marketinga: „Zalagaćemo se za uvođenje eugenskog programa kao napretka ljudske vrste i zabraniti svaki oblik rasnog mešanja. Očuvanje sopstvene rase i nasleđa ne znači porobljavanje ili uništavanje drugih, već prirodno pravo na sopstveni rasni identitet“.

Ovakvog čoveka je Savet RRA izabrao u Upravni odbor Radiotelevizije Vojvodine.

 
Građanska Vojvodina, 20.04.2011

Peščanik.net, 20.04.2011.

Srodni linkovi: