dve zgrade tik jedna uz drugu

Foto: Vladimir Nedeljković

„Drugovi! povikao je. Ne mislite, nadam se, da mi svinje to radimo zbog sebičnosti i privilegija? Mnoge od nas čak ni ne vole mleko i jabuke. … Isključivi razlog zašto ih jedemo je da sačuvamo naše zdravlje. … Mi svinje smo intelektualni radnici. Celokupna organizacija i upravljanje Farmom zavise od nas. Danju i noću bdijemo nad vašim dobrom. Radi vas mi pijemo to mleko i jedemo te jabuke.“
George Orwell, Animal Farm (1945)

Thorstein Veblen je u svojoj knjizi Higher Education in America (1918) kritikovao način obrazovanja ekonomista koji, po njemu, nisu bili u stanju da razaznaju važne uzročne faktore koji su na delu. Razlog je bio tadašnji sistem obrazovanja koji je kod njih razvijao nesposobnost (trained incapacity) ne samo da razumeju već i percipiraju problem, što su neophodni preduslovi pronalaska rešenja.

BIRN je nedavno objavio Izveštaj Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja od 31.08.2018. kojim je utvrđeno (percepcija problema) da je nekoliko funkcionera vladajuće stranke nezakonito angažovano u svojstvu predavača na Visokoj medicinskoj školi u Ćupriji. I ne samo da su angažovani na nezakonit način, već su propustili da tako zarađene prihode prijave Agenciji za borbu protiv korupcije. Na primer, šef poslaničke grupe vladajuće stranke se nalazio na spisku predavača, ali je škola propustila da upozna inspektore sa dokumentacijom vezanom za njegovo angažovanje (str. 14 Izveštaja). U opisu otkrivenih nezakonitosti piše da za ovog šefa nije dostavljen izveštaj o izboru u zvanje i ugovor o angažovanju (str. 19 Izveštaja) čime je izvršena povreda člana 90. Zakona o visokom obrazovanju: „Radi sprečavanja sukoba interesa i održavanja kvaliteta nastave, nastavnik, odnosno saradnik visokoškolske ustanove može zaključiti ugovor kojim se radno angažuje na drugoj visokoškolskoj ustanovi u Republici ili u inostranstvu, samo uz prethodno odobrenje stručnog organa visokoškolske ustanove u okviru koje ima zasnovan radni odnos.“

Prestupa je dakle dosta:

– neprijavljeni prihodi Agenciji za borbu protiv korupcije;

– povreda Zakona o visokom obrazovanju;

– povreda opšteg akta samostalne visokoškolske ustanove sa koje potiče;

– povreda opšteg akta samostalne visokoškolske ustanove na kojoj je angažovan;

– angažovan je da predaje predmet za koji nije stručan jer je uža naučna oblast za koju je biran u zvanje docenta Javnopravna (predmet Upravno pravo), dok je na ovoj školi angažovan da predaje predmet Zdravstveno zakonodavstvo i administracija.

U pitanju je višestruko kršenje zakona po različitim osnovama i od strane predavača i od strane ustanove koja ih je angažovala. I nikom ništa. Zašto je to tako (razumevanje problema) odgovor nam daje vrednosna matrica društva u kojem živimo: sistem je naklonjen prestupnicima na štetu onih koji poštuju zakon. Dakle, sistem ima ugrađen signal da je bolje pronaći rupe u zakonu nego igrati pošteno. Recimo, donošenjem Zakona o izmenama i dopunama Zakona o visokom obrazovanju nepunih mesec dana pošto je Ministarstvo podnelo ovaj Izveštaj, vladajuća većina je odlučila da su doktorske diplome izdavane u periodu od deset i više godina od strane visokoškolskih ustanova koje nisu bile akreditovane za tu namenu validne. Dakle, umesto da se vinovnici ove prevare kazne i doktorske diplome koje su fabrikovali proglase nevalidnim, čime postaju i nevalidne diplome studenata kojima su fabrikovani doktori nauka predavali, naši politički predstavnici su odlučili da prestupnici nisu napravili nikakav prestup iliti da su oni koji su poštovali zakon gubitnici. Najave da će država nezakonito proglasiti zakonitim lansirane su u doba godišnjih odmora – sredinom avgusta tekuće godine. Kada ljudi nisu tu, nema ni ko da se buni, zar ne?

Siguran sam da je ova odluka donesena nedugo pošto su falsifikati otkriveni – dakle početkom tekuće godine, od kada se, uzgred rečeno, pojavljuju prvi tragovi angažovanja nekolicine funkcionera vladajuće partije u ćuprijskoj školi. Sada dolazimo do suštine – ako će nevalidni doktorati biti priznati i to bez sankcija, zašto je problem biti na nezakonit način angažovan u ćuprijskoj školi. Manji je greh biti nezakonito angažovan, nego biti falsifikator. Opet, ako će falsifikat biti proglašen za original, onda verovatno ni ovaj angažman nije nezakonit ili će se barem tako ispostaviti kada za to dođe vreme.

Posebno su upečatljive reči bivšeg rektora Univerziteta u Beogradu i člana Nacionalnog saveta za visoko obrazovanje koji je tog divnog avgusta izjavio da nije sporan kvalitet doktorata, već da su u pitanju formalno-pravne manjkavosti privatnih fakulteta koji su ih izdavali. Simulakrum – nije problem što neko nema državno regulisanu potvrdu da je za neku oblast stručan i to apsolutno ne znači da oni koje je takav neko obučavao nisu stručni za tu oblast iako, onaj ko ih je obučavao, nije prethodno pred državom dokazao da je za tu oblast stručan. E pa ako je to tako, i to još po bivšem rektoru najprestižnije visokoobrazovne institucije u zemlji, zašto onda šef poslaničke grupe ne bi predavao predmet za koji nije stručan – umesto Upravnog prava, Zdravstveno zakonodavstvo i administraciju? Možda je to i razlog zašto od svoje matične institucije nije tražio dozvolu za angažovanje – pitanje je da li bi dobio saglasnost da predaje predmet za koji nije stručan. Elem, bolje je prećutati jer koga još briga za član 90. i sukob interesa i održavanje kvaliteta nastave.

Ima li vremena da se osvestimo teško je reći, ali je izvesno da smo veoma blizu pozicije Ivana Illicha koji je smatrao da je „škola agencija za oglašavanje koja nas navodi da verujemo da je društvo koje nam je potrebno, baš onakvo kakvo jeste“.

Autor je profesor Filozofskog fakulteta u Beogradu.

Peščanik.net, 30.10.2018.