Ognjen Radonjić

puzavica

Država i nauka: Contradictio in adiecto

Naša nauka je dobila vredno priznanje – Srbija je postala 23. članica prestižne Evropske organizacije za nuklearna istraživanja (CERN), jedina koja nije članica EU.

nebo između dve zgrade

Najava demoliranja nauke na fakultetima

Novi nacrt zakona o nauci ukida nova zapošljavanja na institutima pri fakultetima, a posao gube i neki istraživači koji su zbog toga napustili pozicije u inostranstvu.

starica sedi ispred kuće

Tragedija pred našim očima

Medijski servisi vlasti prikrivaju ceđenje suve drenovine preko uspavanke o doznakama. Tako Politika zaključuje da su ljudi koji napuštaju Srbiju naša najbolja investicija jer kroz doznake transferišu 8% srpskog BDP-a.

dve zgrade

Distopija

Nekoliko funkcionera vladajuće stranke nezakonito je angažovano na Visokoj medicinskoj školi u Ćupriji. I ne samo da su angažovani na nezakonit način, već su propustili da tako zarađene prihode prijave.

presa za štampanje na hartiji

Država koja se ne pretvara da to nije

Prema novom zakonu, ako su doktorske diplome izdavane bez odobrenih nastavnih planova – ima se smatrati da su one izdate u skladu sa zakonom!