Foto: Predrag Trokicić
Foto: Predrag Trokicić

Juče je ministar finansija izjavio da će Srbija imati najveći kumulativan privredni rast u Evropi za 2020. i 2021. godinu. Ima neke simbolike u ovoj izjavi koja je data baš na dan kada mu je za isto delo drugi put poništen doktorat jer je „malo“ varao.

Saga o našim neverovatnim ekonomskim uspesima u pandemijskom periodu počinje krajem decembra 2020. kada je premijerka iznela ocenu da je Srbija definitivno imala najmanji pad BDP-u Evropi. Kako se analizom podataka MMF-a ispostavilo, ne samo da to definitivno nije bilo tačno, nego su Turska (1,79%) i Irska (5,87%) imale pozitivan privredni rast, dok su manji privredni pad od Srbije (-0,98%) zabeležile Litvanija (-0,87%) i Norveška (-0,77%) (Grafikon 1).

Potom je, opet premijerka, pre nekih mesec dana izjavila da će Srbija u 2021. i 2022. godini imati najveći kumulativni rast BDP-a u Evropi: „Srbija će imati kumulativni rast najveći u Evropi – preko 10 odsto BDP-a“. Na osnovu analize predviđanja privrednog rasta za navedene godine EBRD-a u prethodnom članku za Peščanik došao sam do zaključka da to baš i nije tačno. Da bih potvrdio ove nalaze, za ovu priliku analiziram predviđanja MMF-a i u obzir uzimam samo zemlje Centralne i Istočne Evrope koje su članice EU (Grafikon 2).

Ovoga puta, prema predviđanjima MMF-a, među zemljama Centralne i Istočne Evrope koje će imati veći kumulativni privredni rast od Srbije u 2021. i 2022. godini spadaju Mađarska (kumulativan rast od 13,1%), Estonija (13,1%), Hrvatska (12,5%) i Rumunija (12,2%). Dakle, neistinito pripovedanje premijerke je potvrđeno i na osnovu analize druge baze podataka.

Elem, izgleda da ove tvrdnje premijerke baš i ne prolaze, pa se vlast dosetila novog evropskog rekorda, što nas vraća na početak priče, jer je ministar finansija odlučio da još jednom „malo“ vara. Opet analizu vršimo na osnovu predviđanja MMF-a i u obzir uzimamo Srbiju i četiri zemlje koje su imale pozitivan privredni rast ili manji privredni pad od Srbije u prvoj pandemijskoj godini (Grafikon 3).

Nažalost, ni u novoizabranim godinama Srbija nije evropski prvak. Ispred nje će biti Irska sa kumulativnim rastom BDP-a od 19,7% i Turska sa 10,9%. Vredi napomenuti da su ova predviđanja MMF-a urađena u oktobru 2021. i da je sva prilika će zbog energetske havarije koju smo doživeli ovog meseca biti korigovana nadole i za ovu i za sledeću godinu. Jednostavno rečeno, neće nas pa neće.

I na kraju poruka za uvaženog profesora Gorana Markovića. U Enciklopediji mrtvih, Knjiga kraljeva i budala, Danilo Kiš navodi: „Treba primetiti da je više ljudi sa zlim nego sa dobrim instinktima; stoga se u vladanju s njima postižu bolji rezultati nasiljem i strahovladom nego akademskim raspravama. Svaki čovek stremi vlasti, svaki bi želeo da postane diktator samo kada bi mogao, no pri tom retko ko ne bi bio spreman da žrtvuje blagodeti svih radi postizanja sopstvene blagodeti“.

Autor je profesor Filozofskog fakulteta u Beogradu.

Peščanik.net, 23.12.2021.