Kada je nedavno rebalansom srpski budžet u 2005. uvećan za oko 100 milijardi dinara u odnosu na 2004, režimski mediji poput RTS, B92 ili Novosti su ćutali, a ni ostali se nisu interesovali. A bio je to razlog za prvorazrednu uzbunu, jer je time budžet uvećan za 30%, i tako postao daleko najvažniji faktor inflacije.

Četiri su osnovna faktora inflacije u Srbiji. 1. Ogromna državna potrošnja, što se vidi iz navedenog. 2. Javna i javna komunalna preduzeća koja svoju neefikasnost prebacuju na cene, tj. potrošače. 3. Zatvorenost tržišta koja firmama omogućava ekstra rentu. 4. Rast cena nafte i dolara.

Država jedino pominje 4, iako ona na te cene nema uticaja, a prećutkuju ostala tri, jer je za njih sama odgovorna, pa bi se našao krivac za visoku inflaciju. Država je krivac za ostale stvari – previše troši, ne privatizuje javna preduzeća i drži tržište zatvoreno.

Da je uticaj nafte zanemarljiv, vidi se po tome što je stopa inflacije u prvoj polovini 2005 u evro-zoni oko 1%, u Crnoj Gori 1,9%, a u Srbiji 10%. A i njima su nafta i dolar skuplji. 

Kolika će biti inflacija u 2005? Oko 18-20%, sa tendencijom rasta u 2006. Ako je prati kurs, evro će vredeti oko 95 dinara. Ako zaostane, destimulisaće izvoz.

Guverner se buni, ali ne podnosi ostavku. A trebao bi, jer je on glavni odgovorni, iako ne i glavni krivac. Štaviše, guverner ne sme da podnese ostavku, da vlasti ne puste da se istraži slućaj kupovine njegove vile. Vlasti to znaju i daju gas u potrošnji, a mi to plaćamo kroz inflatorni porez.

 
Blic, jul 2005.

Peščanik.net, 15.07.2005.