U Bosni i Hercegovini, nakon više od decenije dubokog sna, rađa se nada da nastaje građansko društvo. Ono što je počelo 6. juna kao čin bunta pred zgradom Parlamenta BiH kada je grupa građana blokirala izlaze kako bi natjerala parlamentarce da rade svoj posao i donose zakone, danas dobija oblike pokreta koji ima velike ciljeve.

Ove sedmice objavljeni su Okvirni principi djelovanja #JMBG pokreta, što je prvi put na ovim prostorima da neko na taj način pokušava omasoviti jednu ideju. Principi su univerzalni, reklo bi se na prvi pogled, ali u uslovima bh. beznađa predstavljaju pravi izazov i skoro pa revoluciju. Učesnici protesta iz cijele zemlje, u želji da omoguće svima da se “pokrenu i djeluju”, te “svjesni odgovornosti i trenutka u kojem se nalazimo, odlučni da ćemo nastaviti svoju demokratsku borbu za osnovna prava svih građana i građanki Bosne i Hercegovine, mi, učesnici i učesnice #JMBG protesta ovim proglasom javno objavljujemo principe našeg djelovanja:

1. RAVNOPRAVNOST

Odlučni smo da istrajemo u borbi za ravnopravnost i u podršci univerzalnim ljudskim pravima. Svjesni smo da su građani i građanke prepoznali naše vrijednosti koje se temelje na humanosti i solidarnosti. Odlučni smo da jedan od naših temeljnih stubova bude suprotstavljanje nacionalizmu i svim oblicima diskriminacije.

2. SOLIDARNOST

Solidarni smo jedni sa drugima. Mi smo svuda. Našem pokretu pripadaju različiti pojedinci i grupe koji prihvaćaju naš okvir djelovanja. Mi možemo i želimo raditi i živjeti sa drugima i drugačijima. Budimo svi kao jedan u nastojanju da izgradimo prostor u kojem ćemo zajedno bolje živjeti.

3. NENASILJE

Osnovni princip našeg djelovanja je nenasilje i mirno rješevanje svih problema. Apelujemo na sve da se suzdrže od bilo kakvog oblika fizičkog nasilja. Pozivamo da u budućim akcijama/aktivnostima budu solidarni, odgovorni i organizirani te da koriste sve metode građanskog neposluha i otpora.

4. NEZAVISNOST

Političari nemaju ništa da nam ponude. Nismo povezani sa bilo kojom političkom partijom ili političkom organizacijom. Svi koji učestvuju donose svoje vlastite odluke.

5. KONTINUITET

Ovo je proces koji je tek počeo. Ovo nije samo protest. Radimo za opštu korist. Nikog ne pitamo za dozvolu. Ne pregovaramo sa vlastima, mi zahtijevamo.

6. PROAKTIVNOST

Kao individualci, jedni druge tretiramo sa poštovanjem. Svi smo organizatori, nemamo vođe, niti predstavnike. Pozivamo sve da budu aktivni u svojim sredinama i djeluju po prinicipima pokreta.

7. SAMOFINANSIRANJE

Niko nas ne finansira i ne prihvaćemo nikakve institucionalne donacije. Sav nas dosadašnji i budući rad finansiraju učesnici sami i građani pojedinci koji žele podržati naš rad. Građani ove zemlje sami finansiraju rad države, entiteta, distrikta, kantona i općina, vojske, policije i vanjskih poslova, bolnica, škola i cesta, stotina hiljada zaposlenih, pa mogu sami finansirati i organizovati svoje aktivnosti na stvaranju boljeg i pravednijeg društva.

Pozivamo sve koji se slažu sa navedenim principima pokreta da se pokrenu i da nam se pridruže, da doprinesu našoj građanskoj, zajedničkoj borbi za bolju budućnost.”

Principi su jasno i jednostavno definisani, i pokazuju da se građani u BiH bude. Istina, dugo im je trebalo, ali moguće je da jedan ovakav pokret može nešto zaista učiniti u zemlji koja je još uvijek poluprotektorat, u kojem odgovornost za ono što se dešava ne snosi niko: ni izabrani političari ni međunarodni zvaničnici. I jedni i drugi koriste lokalne medije – koje i dalje povremeno finansijski podržavaju – da šire parole koje malo znače.

Ono što je sigurno je da ovo buđenje građana i definisanje principa oko kojeg su okupljeni nagovješta rađanja jedne nove političke realnosti u BiH. Teško je u ovom trenutku reći šta će sve ovo donijeti, da li će opstati i ako da, koliko i u kojoj formi, ali je sigurno da se nešto pomjera i da stvari mogu dobiti pravac koji niko ne očekuje.

Godina 2014. je izborna i djelovanje pokreta koji se okuplja oko principa kakvi su ovi može uzdrmati ovdašnje političare. Glasačima može “otvoriti oči” i podsjetiti ih da ne moraju biti zarobljeni u nacionalnim okvirima i da ne moraju glasati za najmanje zlo, te da je vlast u njihovim rukama. Baš ono što nas više od deset godina demokratizacije koju su vodili međunarodni besposleni biroktrati nije naučilo. Niti ohrabrilo da sami istražujemo.

Puno je tu skepticizma sa kojim se okupljeni oko pokreta moraju suočiti. Posljednji protesti koji su organizovani 1.7, kada su građani simbolično trebali dati otkaze izabranim zvaničnicima su bili tek djelimično uspješni, jer iako su dobili veliku javnu podršku, tog dana je izostala masovnost na ulicama.

Razne interesne grupe sve vrijeme pokušavaju oteti proces i okrenuti ga u pravcu koji njima odgovara, i to je veliki izazov za pokret – kako prepoznati ove frakcije i kako, metodama koje zagovaraju, sprečiti njihovo djelovanje.

Ali sve to su muke odrastanja. Građanska BiH je izgleda u nastajanju. To je proces koji u svim društvima traje. Bosanskohercegovačko društvo nema puno vremena i taj proces mora teći ubrzanim tempom, ali je bitno da je napokon počeo.

 
Peščanik.net, 19.07.2013.