Zamislite mogućnost – ukoliko Tomislav Nikolić ne bude tražio od “svojih” poslanika da mu predaju mandate – da u Narodnoj skupštini postoje poslanici koji su potpuno slobodni ili, ako hoćete, oslobođeni poslanici, odnosno “slobodni radikali” koji nisu partijski delegati, a svi ostali radikali su stavljeni pred izbor da li hoće da budu slobodni, ili će i dalje da budu staranački kmetovi.

Jer to je suština Nikolićevog zagubljivanja negde, ili zaboravljanja predaje da blanko mandate vrati stranci.

Eto nas kod Ustava koji je, u stvari, u članu 2 (“Uređenje vlasti”), a potom “Položaj narodnih poslanika”, faktički ukinuo Skupštinu, Narodnu skupštinu, i od nje napravio skup partijskih deputata.

Dakle, ono “Gospodo narodni poslanici”, pa onda “Dame i gospodo narodni poslanici”, teško da je istinito, i zato uvek zvuči farsično začinjeno, naravno, neopisanim držanjem i tekstovima “narodnih poslanika”, zato se čitaju novine, tapše se po ramenima, zamara se po hodnicima, zato ta “preuzeta odgovornost” i izgleda tako “nonšalantno”, jer je nema. Odgovornost je predata sudu partije, bilo koje.

Uzmite sami pa izbrojte koliko se puta pominje “narodno”, “narodna” i “narodni” u Ustavu kada je reč o stavu “Uređenje vlasti”. I ne samo u tom stavu.

“Narodna skupština” i “narodni poslanik”: “Narodnu skupštinu čine dve stotine i pedeset narodnih poslanika izabranih na neposrednim izborima tajnim glasanjem”; “Mandat narodnog poslanika počinje da teče danom potvrđivanja mandata u Narodnoj skupštini i traje četiri godine, to jest do prestanka mandata tog saziva Narodne skupštine”.

Dobro, narodni poslanik, Narodna skupština. A onda sledi, u stavu 2. člana 102, “Položaj narodnih poslanika”: “Narodni poslanik je slobodan da, pod uslovom određenim zakonom, neopozivo stavi svoj mandat na raspolaganje političkoj stranci na čiji je predlog izabran za narodnog poslanika”.

To je ono za šta smo svi mi glasali neposrednim i tajnim glasanjem. I to je sastav dve stotine i pedeset “narodnih poslanika”. Dakle, oni jesu, ali zapravo oni nisu narodni poslanici. Onoga trenutka kada prođu izbori, kada su dobili narodne mandate, ti mandati postaju mandati u vlasništvu stranaka.

U Ustavu iz l974. piše “Život je neprikosnoven”. Kada se to pročita, misliš da se nema više šta reći. Život je neprikosnoven. Tačno i lepo, ali onda slede “zakonom normirane” mogućnosti šta sve Država može da uradi čoveku, čiji je život “neprikosnoven”.

Ili ovako, to je druga priča, ali dođe zgodno. Recimo da u Ustavu Abrahama Linkolna piše da su robovi oslobođeni, sem ako se ne dogovore sa svojim robovlasnicima da nisu slobodni, to jest da su u njihovom vlasništvu.

E, sada je na onih devetnaest Nikolićevih poslanika koji su povratili stanje narodnih poslanika odluka da li će u tome da istraju, ili će da se vrate u status “narodnih poslanika”. Da nije tog pitanja, bilo bi sve ovo još jedno partijsko “trange frange”, “pretrčavanje”, “dilovanje” i kako se sve to političkim novogovorom zove. Pa odatle potiče i sav drugi partijski jezik formulisan u iskazu “Svaka vlada deli svoj plen”.

Ali, budući da je Nikolić negde zaturio blanko mandate “narodnih poslanika”, postoji mogućnost da i drugi članovi partije izaberu da budu slobodni seljaci, a ne kmetovi.

E, dame i gospodo, da mi je neko pričao, svih ovih petnaest godina u kontinuitetu, da će i Tomislav Nikolić biti izdajnik, teško bih poverovala da će se izdajništvo tako proširiti. I da će priziv onoga što je nekoć bilo normalno, Evrope, izazvati toliko loma do poslednjeg i prvog čoveka koji se Evrope i sveta odrekao, da će se ratni i poratni gresi toliko ispirati, ljuštiti kora po kora, skrama do skrama. Moglo se pretpostaviti, jer je rana ogromna, ali sada vidimo dubinu loma jednom počinjenog, prirodu jednog ludila.

U plaču onog nesrećnog radikala Delića vidimo lom jedne ideologije, jedne teologije, jedne istorijske zablude, teško plaćene, da su vođa, nacija i država jedno te isto. I Delić je otkrio da nisu. Odatle, od “kmeta” do “slobodnog seljaka” ima više koraka, napred ili nazad.

 
Danas, 10.09.2008.

Peščanik.net, 10.09.2008.