Fotografije čitateljki, Mina Milenković
Fotografije čitateljki, Mina Milenković

Da li je odluka grčke vlade da raspiše referendum kukavička ili hrabra, oportunistička ili principijelna, mudra ili glupa – tema je za diskusiju. Međutim, da bi argument bio uzet u obzir mora se zasnivati na činjenicama, a ne na iskrivljenju (skorašnje) istorije.

Prvo, Grčka se nije “vratila u recesiju” pod mandatom sadašnje vlade, kao što tvrdi Brkić. Sadašnja vlada je na vlasti tek pola godine, a grčka recesija se produbljuje već više godina pod uslovima štednje nametnutim od strane Evropske komisije, Evropske centralne banke i MMF-a.1 Drugo, sadašnja vlada nije došla na vlast nikakvom “prevarom naroda”, već na talasu otpora merama štednje koje već više godina dave uništenu grčku ekonomiju.

Konačno, nazivanje Sirize ultralevičarima i dodavanje priloga levičarsko uz svaki negativni pridev, ne uliva poverenje u autora. Upravo suprotno, takav diskurs više liči na izraz ideološke mržnje nego na ozbiljnu analizu.

Podsetimo se činjenica. Grčku ekonomiju je slomila korumpirana desnica.2 Levica je došla na vlast kada je već sve bilo uništeno. Možda je to bolna tačka na koju desno orijentisani g. Brkić tako emotivno reaguje.

Peščanik.net, 28.06.2015.

Srodni linkovi:

Svetlana Slapšak – Nemate pravo na kralja Ibija!

Miša Brkić – Ibi među Grcima

GRČKA KRIZA

________________

  1. Detajnije o zabludama ljubitelja štednje pisali su Štiglic i Krugman u tekstovima prevedenim na Peščaniku.
  2. Nova demokratija je bila na vlasti 8 od 10 godina u periodu 2004-2013.