Queeria – Centar za promociju kulture nenasilja i ravnopravnosti (Kvirija centar), podržava inicijativu Liberalno demokratske partije (LDP) da se izradi Strategija za bezbednost grada Beograda, kao i današnje održavanje konstitutivne sednice komisije koja je formirana povodom ove inicijative. Podsećamo, LDP je inicijativu podneo nakon nereda nastalih tokom održavanja Parade ponosa 10.oktobra 2010. u Beogradu.

Kvirija centar, kao jedan od organizatora Parade ponosa, pitanje bezbednosti ubraja među najvažnije probleme sa kojima se suočava grad Beograd.

Netrpeljivost, mržnja, nasilje i diskriminacija sa kojima se svakodnevno suočavaju građani i građanke Beograda, posebno oni koji pripadaju manjinskim grupama, ne samo da štete ugledu prestonice u svetu, već proizvode svakodnevni strah, nesigurnost i getoizaciju onih koji se u takvom gradu osećaju ugroženima.

Da bi Beograd postao kosmopolitski i otvoren grad, sa prijateljskom atmosferom koja dolikuje svim velikim svetskim metropolama, rešavanje problema nasilja, posebno organizovanog nasilja, mora biti rešeno u što kraćem vremenskom roku, a svaki izgrednik mora biti adekvatno sankcionisan.

 
Queeria centar, 20.01.2011.

Peščanik.net, 20.01.2011.