Nakon nedavne posjete šefice BiH ureda Vijeća Evrope Mary Ann Hennessey Prijedoru, gradonačelnik Marko Pavić je dao izjavu u kojoj daje netačnu sliku o stanju u ovom gradu.

Povodom ove izjave gradonačelnika, tri prijedorska udruženja porodica žrtava, preživjelih logoraša i mladih, zajedno sa udruženjima protjeranih Prijedorčana iz inostranstva, uputili su pismo predstavnici Vijeća Evrope u Bosni i Hercegovini u kojem demantuju izjavu prijedorskog gradonačelnika Marka Pavića da se u Prijedoru „sloboda govora i pravo na okupljanje podrazumijevaju“.

U pismu se detaljno dokumentuju zabrane okupljanja, obilježavanja stradanja i druga kršenja osnovnih prava Prijedorčana nesrpske nacionalnosti koje je naložio Pavić, a provela prijedorska policija:

„Prijedorska policija je prošle godine odobrila marš glavnom ulicom ultra-nacionalističkog “Ravnogorskog četničkog pokreta”, u kojem su njegovi pripadnici marširali u zloglasnim crnim uniformama. Prijedorska policija je tolerisala i obezbjeđivala javna okupljanja srpskih organizacija, čak i kada su ona održavana na lokacijama gdje je to zakonom zabranjeno, kao što su prostori ispred škola tokom nastave. Prijedorska policija nikada nije uhapsila počinitelje brojnih napada na kancelarije udruženja porodica nesrpskih zrtava, ali je istovremeno provodila različite taktike zastrašivanja i ometanja rada tih udruženja, zabranjujući njihove aktivnosti i privodeći njihove aktiviste na informativne razgovore.

Važno je znati da razlog ovakvom ponašanju prijedorske policije leži u direktnim naredbama izdatim policiji od strane gradonačelnika Pavića, u njegovom pokušaju da se ne dozvoli pominjanje kampanje istrebljenja nesrpskog stanovništva, koju su u Prijedoru provele srpske vlasti 1992. godine.

Da bi Prijedor postao primjer o kojem govori Pavić u svojim bajkama za strance i javnost – potrebno je podići memorijal za nesrpske žrtve u gradskom centru, sličan brojnim memorijalima za srpske vojnike koje možemo vidjeti na svakom ćošku gradskog jezgra. Ali, ne samo da je Pavić riješen da ne dozvoli izgradnju takvog memorijala, nego je spriječio i memorijalizaciju koncentracionog logora Omarska, koji je danas u vlasništvu čeličane ArcelorMittal.

Mi nećemo odustati od svojih legitimnih zahtjeva za jednakost svih građana Prijedora, jer je to pravedna borba za jednakost svih bez obzira na njihovu etničku pripadnost. To je borba za osnovna prava zagarantovana zakonima ove zemlje i međunarodnim konvencijama.

Gđo Hennessey, pozivamo Vas da se uključite u rješavanje situacije u Prijedoru i spriječite kontinuirane pritiske na udruženja žrtava i preživjelih nesrpske nacionalnosti u našem gradu. Pozivamo Vas da nam pomognete da osiguramo civilizovan dijalog između opštinskih vlasti i udruženja žrtava, i njihov jednak treman, bez pritisaka i prijetnji; dijalog koji će voditi poštovanju prava građana nesrpske nacionalnosti, jednakosti svih pred zakonom i istinskom napretku za sve građane Prijedora. To su evropske vrijednosti koje Vi predstavljate u Bosni i Hercegovini i one ne smiju postati žrtvom kompromisa sa korumpiranim političarima spremnim na brutalna kršenja ljudskih prava u ime etničke supremacije i ličnog bogaćenja.”

Integralno pismo

Zaključci prijedorske SO kojima se traži krivično gonjenje aktivista koji se usude pomenuti riječ „genocid“.

Faksimil zabrane 1

Faksimil zabrane 2

Peščanik.net, 20.02.2013.

PRIJEDOR – BIJELE TRAKE, BIJELA KUĆA