Foto: Robin Robinson http://goo.gl/VYi24R

 
REDAKCIJA NEDELJNIKA VREME
TRG REPUBLIKE 5
BEOGRAD

Poštovani,

U poslednjem broju nedeljnika Vreme objavljena je humoreska Dragoljuba Žarkovića (Kratak prilog demistifikaciji; Vreme broj 1247, 27. novembar 2014) u kojoj, slijedeći jezik i stil fantomskog autora Vojka i Savla, glavni urednik “demistifikuje” vodećeg jugoslovenskog advokata druge polovine XX vijeka i osnivača Vremena, Srđu Popovića. Pročitavši Žarkovićevu humoresku, shvatila sam da svoje tekstove dalje ne mogu da objavljujem u novinama čiji glavni urednik – taj Veliki demistifikator – javnost pokušava da ubijedi u svoju izvrnutu logiku, u svoj poremećeni vrednosni sistem u kome su tajkuni pošteni, progonjeni i čestiti spasioci društva, kao i nedeljnika Vreme, dok je Srđa Popović – otimač, licemjer, kriminalac i lopuža. Budući da je takva logika – zakićena prijetnjama i najavama nekakvih novih “demistifikacija” – ne samo neshvatljiva, nego i da predstavlja uzurpaciju elementarnih načela novinarske profesije, dozvolite mi da vam zahvalim na dosadašnjoj saradnji i poželim vam puno uspjeha u daljem radu.

Srdačno,
Tamara Nikčević
Beograd, 2. decembar 2014.

 
Vreme, 04.12.2014.

Peščanik.net, 04.12.2014.

TEMA – SRĐA POPOVIĆ (1937–2013)