Estoniјa 2020, foto: Märt Põder/Wikimedia Commons
Estoniјa 2020, foto: Märt Põder/Wikimedia Commons

Vesti iz ministarstva nadležnog za ljudska i manjinska prava i „društveni dijalog“ su sve kraće, ali su zato problemi na koje one upućuju sve veći.

U petak, 19. marta 2021. godine, na sastanku „posebne radne grupe“ za izmenu i dopunu Zakona o zabrani diskriminacije, i to nedugo nakon početka sastanka, ministarka je samovoljno donela sledeće dve odluke: obustavlja se rad na Nacrtu zakona, a radna grupa na sledećem sastanku započinje rad na tzv. „Osnovama“ za izmenu i dopunu Zakona o zabrani diskriminacije.

Ministarstvo je objavilo „Osnove“ za rad na izmeni i dopuni Zakona u februaru 2021. Ovaj dokument predstavlja kopiju Predloga zakona o izmenama i dopunama Zakona o zabrani diskriminacije koji je u toku 2019. vlada Republike Srbije dostavila Narodnoj skupštini na usvajanje. Na osnovu inicijative Koalicije protiv diskriminacije, Poverenik za zaštitu ravnopravnosti je predložio vladi da povuče Predlog iz postupka usvajanja, i to zbog izuzetnih manjkavosti koje su opterećivale predložena zakonska rešenja. Vlada je ovaj predlog prihvatila i povukla Predlog zakona iz postupka usvajanja.

Nakon objavljivanja „Osnova“, a u toku tzv. „konsultacija“ o brojnim predlozima za izmenu i dopunu Zakona koji su poticali od nevladinih organizacija, uključujući i Koaliciju protiv diskriminacije, pojedinih ministarstava i drugih organa vlasti, kao i profesora prava, izrađen je Nacrt zakona.

U skladu sa Poslovnikom vlade, Ministarstvo je bilo dužno da organizuje i sprovede javnu raspravu o Nacrtu zakona. Zaključkom nadležnog odbora vlade, 3. marta odobreno je održavanje javne rasprave o Nacrtu zakona i to u periodu od 4. do 23. marta 2021. Informacija o javnoj raspravi, zajedno sa dokumentom pod nazivom „Predlog nacrta za javnu raspravu“, objavljena je nakon usvajanja zaključka nadležnog odbora na internet stranici Ministarstva.

Ako se u kontekstu primene odredbi Poslovnika vlade o sprovođenju javne rasprave, a uzimajući u obzir odluku vlade o povlačenju Predloga zakona, konsultuju odluke koje je ministarka donela 19. marta, može se konstatovati sledeće:

1. Sastanak „posebne radne grupe“ za izmenu i dopunu zakona održan je pre okončanja javne rasprave koja je odobrena zaključkom nadležnog odbora vlade;

2. Na sastanku je ministarka donela odluku da se obustavi rad na Nacrtu zakona o kome se i dalje vodi javna rasprava, iako se zaključak o javnoj raspravi odnosi upravo na ovaj dokument;

3. Ministarka je donela odluku da „posebna radna grupa“ započne rad na „Osnovama“ za izmenu i dopunu zakona, iako se zaključak o javnoj raspravi ne odnosi na ovaj dokument;

4. Ministarka je postupila direktno suprotno zaključku nadležnog odbora vlade, ali i politici vlade čiji je novi član, jer je donela odluku o daljem radu na kopiji Predloga zakona o izmeni i dopuni Zakona o zabrani diskriminacije, koji je vlada svojevremeno povukla iz postupka usvajanja.

Peščanik.net, 22.03.2021.

Srodni linkovi:

Saša Gajin – Politika srednjeg prsta 5

Saša Gajin – Politika srednjeg prsta 4

Saša Gajin – Politika srednjeg prsta 2

Saša Gajin – Politika srednjeg prsta

LGBTQIA+