Do pre par meseci samo 4 fakulteta u Srbiji su imali pravilnik o zaštiti od seksualnog uznemiravanja i ucenjivanja. Posle novih slučajeva neki fakulteti pišu pravilnike, a drugi čekaju da se bura u javnosti stiša. Na promociji Studije o praksama za prijavljivanje seksualnog uznemiravanja na fakultetima u Srbiji, čiju izradu je inicirala Mrežа akademske solidarnosti i angažovanosti (MASA), 22. juna 2021. govorile su Bojana Bodroža iz MASE, Milica Resanović sa Instituta za sociološka istraživanja, Irena Ristić sa Fakulteta dramskih umetnosti, Andrea Pjević, studentkinja prodekanka FDU i Sanja Pavlović iz Autonomnog ženskog centra.

Peščanik.net, 02.08.2021.

FEMINIZAM