Ovo nije „spinovanje“. Predsednik vlade Benjamin Netanjahu zaista prevrće nebo i zemlju u potrazi za čarobnom formulom koja će mu omogućiti da istovremeno vrati traktore na okupirane teritorije i zadrži predsednika Mahmuda Abasa za pregovaračkim stolom.

Tema izgradnje na okupiranim teritorijama je vrlo nezgodna za Izrael. Većina država smatra je nezakonitom, a prijateljske vlade misle da je ona prepreka miru. Bojkot iskazan pri osnivanju novog kulturnog centra u Arijelu pokazuje da čak i kod nas, u samom Izraelu, naselja na okupiranim teritorijama predstavljaju više kamen razdora nego egzistencijalnu potrebu. Ko će poverovati Bibiju da je spreman da u roku od godinu dana evakuiše hiljade kuća, ako nije u njegovoj moći ili ako ne želi da zamrzne izgradnju nekoliko stotina novih? Da li će se na ovom pitanju raspasti mirovni pregovori?

Ne, Netanjahu ne želi krizu u vezi sa zamrzavanjem izgradnje. Zašto da izaziva krizu zahtevom da se jevrejski emigranti naseljavaju u Hebronu, ako može da je izazove zahtevom palestinskih izbeglica da se vrate u Haifu? Pustimo da Bibi prebrodi ovu smetnju sa zamrzavanjem izgradnje, a on će već namamiti Abasa u proverenu zamku „prava povratka“. Šta će reći Cipi Livni, pa čak i oni koji sebe nazivaju „cionističkim levičarima“, kada Abas objavi da odbija da se unapred odrekne prava povratka. Nagoveštaj ovog scenarija nalazimo u rečima predsednika vlade za vreme prošlonedeljne posete Sderotu. „Ne govorim o imenu“, objasnio je Netanjahu svoje insistiranje da Palestinci priznaju Izrael kao nacionalnu državu jevrejskog naroda, „već o suštini“.

„Kada oni odbijaju da kažu tako jednostavnu stvar, postavlja se pitanje zašto?“, objasnio je Netanjahu tu „suštinu“ i nastavio: „Da li želite da poplavite Izrael izbeglicama tako da jevrejsko stanovništvo postane manjinsko? Želite li da otcepite delove Galileje i Negeva?“ Znači, kada se Netanjahu složi da pregovori treba da dovedu do sporazumnog uspostavljanja „nacionalne države jevrejskog naroda“ pored palestinske države, on zahteva da se Palestinci odreknu zahteva za povratak izbeglica. A glavna stvar u ovim pregovorima – ne zaboravimo – jeste da nema postavljanja uslova.

Konflikt oko izgradnje na teritorijama odvlači pažnju sa tempirane bombe koja se krije iza Netanjahuovog zahteva da Palestinci priznaju Izrael kao državu jevrejskog naroda. Kao što je predsednik vlade već rekao, nije reč o semantici već o suštinskom pitanju, najosetljivijoj tački ovoga sukoba. Prema Danu Meridoru, jednom od Netanjahuovih najbliskijih ministara, „pravo povratka“ je recept provere poraza pregovora o konačnom statusu. U intervjuu koji je dao za Haaretzov dodatak 28.10.2009, Meridor je izjavio: „Nisam baš optimističan u pogledu mogućnosti da se palestinsko rukovodstvo odrekne prava na povratak. Ovo odricanje bi predstavljalo odricanje od principa PLO koji je ustanovljen 1964, tri godine pre Šestodnevnog rata, a Abu Mazen je jedan od njegovih osnivača.“ Meridor, uzgred budi rečeno, tvrdi da država koja nije država svih građana nije demokratska.

Postoje oni, kao što je bivši predsednik vlade Ehud Olmert, koji smatraju da se dobrom voljom, saosećanjem za patnje palestinskih izbeglica i međunarodnom pomoći može prebroditi prepreka koju postavlja pravo povratka. Na skupu koji je organizovan od strane lidera Ženevske inicijative, Olmert je podsetio da je PLO usvojio arapsku mirovnu inicijativu iz 2002, koja utvrđuje da rešenje pitanje izbeglica mora da bude ne samo pravično (zasnovano na Rezoluciji 194 Ujedinjenih nacija), već i prihvaćeno od svih strana u sukobu. Rešenje će se postići samo u okviru sveobuhvatne transakcije koja će uključiti sva suštinska pitanja, a pre svega, dogovor o svetim mestima u Jerusalimu.

Problem izbeglica je kao lopta bačena tako da satera palestinskog protivnika (partnera?) u ugao i smanji pritisak američkih prijatelja (protivnika?). Ali u toj igri Izrael ne može da pobedi. Šta će se dogoditi ako Palestinci objave da prihvataju Izrael kao državu Izraelaca – po principu uzmi ili ostavi? Šta će Netanjahu da uradi? Da li će odmrznuti gradnju u naseljima na okupiranim teritorijama, prekinuti pregovore osnivanjem dve države i početi odbrojavanje kraja jevrejskoj državi?

Haaretz, 27.09.2010.

Prevela sa hebrejskog Alma Ferhat

Peščanik.net, 29.09.2010.

IZRAEL