Srbija postaje šampion Evrope po zloupotrebama „strateških tužbi protiv javnog delovanja“, skraćeno SLAPP (Strategic lawsuits against public participation). Cilj ovih tužbi je da se visokim kaznama i sudskim troškovima ućutkaju kritički mediji i aktivisti. Povodom 25 godina postojanja, Komitet pravnika za ljudska prava (YUCOM) organizovao je konferenciju „Koraci ka slobodi“ na kojoj se govorilo o kršenju osnovnih sloboda u periodu 2020-22, koji su obeležili ekološki protesti, protesti protiv promovisanja ratnih zločina, protesti ženske solidarnosti… Govore Milena Vasić, Kristina Todorović, Katarina Golubović i Milan Filipović iz Komiteta pravnika za ljudska prava, Maja Stojanović iz Građanskih inicijativa, Sofija Todorović iz Inicijative mladih za ljudska prava i aktivistkinja Kristina Milošević.

Peščanik.net, 26.10.2022.