Ukazom predsednika Srbije, Sretenjski orden drugog stepena biće uskoro okačen na rever javnog preduzeća Službeni glasnik „za naročite zasluge objavljivanja zakona i propisa“.

Državna firma čiji se smisao, sticajem okolnosti, iscrpljuje baš u štampanju zakona i propisa, ovako okićena proslaviće „200 godina od objavljivanja prvog srpskog službenog glasila“, objašnjeno je u saopštenju predsedništva.

Prošlog leta se, naime, neko dosetio da za Glasnikov dan odabere 13. avgust a 2013. za godinu jubileja „službenog glasila“.

Istorijsko opravdanje „duge tradicije izdavanja službenih novina“ ponuđeno je uz primerak prvog broja Novina serbskih koje su pre dve stotine godina pokrenula dva srpska brucoša na studijama medicine u Beču.

Na poslednjoj, četvrtoj strani lista štampanog na slavjanoserbskom jeziku, u kratkoj belešci prenetoj iz drugih novina o vojnom sukobu sa Turskom, pominje se Srbija – što je sada proglašeno prvim „obaveštenjem o modernoj državi Srbiji u jednim srpskim novinama“.

Uvodnik sa naslovne strane lista pokrenutog kako bi se bečki Srbi na svom jeziku mogli obavestiti o ratnim i drugim dešavanjima, a koji su sastavila dva mlada urednika – budući ustavopisac Dimitrije Davidović, tada 24-godišnjak, i njegov kolega Dimitrije Frušić – ostao je nevažan: u njemu se, između ostalog, izražava nada u skorašnje okončanje rata između Francuske i Rusije ne bi li se na čitavom tlu Evrope u miru utemeljili „nauka i trgovina, dva obeležja [boje] svake države“.

Naličje ordena za zasluge verovatno prikazuje Službeni glasnik kao državnu firmu koja se poslednjih godina probila u sam vrh izdavačke delatnosti zahvaljujući specifičnom shvatanju slobodnog tržišta u Srbiji, svejedno da li ga slobodnim čine demokrate ili naprednjaci.

Trenutno Glasnikom vlada bivši Koštuničin istoričar, danas naprednjak Radoš Ljušić, inaugurisan zimus najavama krivičnih istraga protiv prethodnika. Osim kadrovskih čistki i ponešto tajanstvenim izdavačkim planovima, igre su zasad izostale – ukoliko se zanemari istraga nekoliko radnika u Glasnikovoj štampariji i distribuciji zbog krađe maturskih zadataka, te jedna anonimna prijava zbog koje je policija krajem jula navodno počela da pretresa i Ljušićev menadžment.

„U Službenom glasniku vlada disciplina i red“, pohvalio se novi direktor podnoseći nedavno šestomesečni „izveštaj“ o radu zahvaljujući kom je ovo javno preduzeće od prošlogodišnjeg minusa merenog desetinama miliona ove godine navodno skinuto sa liste gubitaša.

Inače, javnost je u poslednje vreme već posustala u prebrojavanju znački koje predsednička kancelarija ordena liferuje sa Andrićevog venca, što ne znači da se i predsednik umorio. Za prvih godinu dana mandata, Nikolić je dodelio ukupno 51 orden i 198 medalja. Naročite zasluge primalaca se podrazumevaju, svejedno da li su im Srbija i nepriznato Kosovo na srcu u zemlji ili iz inostranstva.

 
Pripremila Milica Jovanović

Peščanik.net, 06.08.2013.