Svih 462 operatora javnih komunikacionih mreža, koliko ih ima prema evidenciji Republičke agencije za elektronske komunikacije, dužni su da u roku od 30 dana odgovore na upitnik koji im je poslao poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti Rodoljub Šabić.

Reč je o prvoj fazi nadzora nad internet operatorima u sprovođenju i izvršavanju Zakona o zaštiti podataka o ličnosti, koja bi trebalo da obezbedi „što je moguće pouzdaniju sliku o postupanju sa podacima o ličnosti u oblasti elektronskih komunikacija, odnosno o načinu i stepenu ostvarivanja ustavom zajamčenog prava građana na zaštitu podataka u ovoj oblasti, posebno u vezi sa komunikacijom na Internetu“. U zavisnosti od sadržine i kvaliteta odgovora iz upitnika, ovlašćena lica poverenika sprovešće i neposredan nadzor, najavio je Šabić.

„Voleo bih da nisam u pravu, ali mislim da nemamo razloga za optimizam u pogledu stanja na koje će rezultati nadzora ukazati. Nije realno da očekujemo bolje rezultate od onih na koje je ukazala akcija nadzora koju su ovlašćena lica poverenika sprovela nad operatorima mobilne telefonije pre godinu i po dana, a koji su bili vrlo zabrinjavajući“, rekao je poverenik.

Drugim rečima, i u oblasti Interneta suočeni smo „sa nepoštovanjem garancija ljudskih prava u ozbiljnim razmerama“.

Pitanja iz upitnika se odnose na izvršavanje zakonskih obaveza od strane operatora u vezi sa preduzimanjem tehničkih, kadrovskih i organizacionih mera u cilju zaštite podataka o ličnosti od gubitka, uništenja i posebno nedopuštenog pristupa.

Prošlogodišnji nadzor nad operatorima fiksne i mobilne telefonije pokazao je da procedure za pristup privatnim komunikacijama građana nisu ograničene postojećim zakonskim okvirom, te da su šampioni kršenja prava na privatnost upravo državne službe koje bi trebalo da budu temelj pravnog poretka.

Prošle sedmice poverenik je upozorio da pojedina osnovna javna tužilaštva zahtevima upućenim operatorima fiksne i mobilne telefonije za izdavanje listinga komunikacija prekoračuju zakonska ovlašćenja i ugrožavaju ustavne garancije i prava građana.

Osim što ovakvim zahtevima za pristup privatnoj komunikaciji nedostaje sudski nalog, kako je ustavom izričito predviđeno, tužilaštva operatorima prete novčanom kaznom i pritom svoje zahteve šalju „otvorenom“ poštom, bez ikakvih oznaka poverljivosti.

Dok domaća javnost s uzbuđenjem prati aktuelni rasplet špijunske afere američke bezbednosne agencije, indicije da srpske službe rutinski prisluškuju i čeprkaju po privatnoj komunikaciji građana, uključujući i izabrane predstavnike vlasti, i dalje ne privlače posebnu pažnju.

Kako je najavljeno, po okončanju postupka nadzora nad internet operatorima biće sačinjen poseban izveštaj koji će biti dostavljen nadležnima i stavljen na raspolaganje javnosti.

 
Pripremila Milica Jovanović

Peščanik.net, 06.11.2013.