Balkanska istraživačka mreža pokrenula je kampanju protiv uskraćivanja podataka sa suđenja za ratne zločine koje je zahvaljujući internom pravilniku sarajevskog suda u poslednjih godinu dana postalo praksa širom Bosne i Hercegovine.

Peticiju koju je lokalna redakcija medijske mreže specijalizovane za izveštavanje o posleratnoj pravdi pokrenula krajem juna do sada je potpisalo više hiljada građana BiH.

Postepena anonimizacija optužnica i gotovo potpuno uskraćivanje audio i video materijala sa suđenja za ratne zločine usledili su nakon zahteva bh. agencije za zaštitu ličnih podataka iz 2010. godine da državne pravosudne institucije uklone lične podatke iz optužnica i presuda koje objavljuju na svojim web stranicama. U prvo vreme su se optužnice tužilaštva BiH mogle dobiti na zahtev, ali je do 2012. i ta mogućnost ukinuta.

Sud i tužilaštvo BiH su početkom prošle godine doneli nove interne pravilnike po kojima optužnice i presude više nisu javni dokumenti te se umesto imena i prezimena optuženih, žrtava i svedoka navode inicijali. Prvim početnim slovom označeni su i nazivi insitucija, gradova, preduzeća i drugih toponima opisanih u optužnici odnosno presudi. Osim anonimizacije imena i naziva, sud BiH je odlučio da izdaje do deset minuta audio ili video snimka sa suđenja, tako da se u elektronskim medijima više ne može čuti glas žrtava. Iako se u pravilniku suda BiH navodi da mediji mogu dobiti celokupne snimke suđenja, u praksi takve zapise sud retko izdaje, navodi BIRN.

U početku su optužnice drugih tužilaštva u BiH bile dostupne javnosti, uz zaštitu ličnih podataka. U poslednje vreme, međutim, anonimizacija optužnica i presuda postala je praksa i drugih sudova i tužilaštva u BiH.

U Hrvatskoj i Srbiji optužnice su dostupne javnosti. Praksu bh. pravosuđa osudila su brojna udruženja žrtava, mediji, nevladine organizacije iz zemlje i regiona kao i pravni stručnjaci, ali pravilnici još uvek nisu izmenjeni.

Organizacije za ljudska prava ocenile su da se anonimizacijom dovodi u pitanje proces tranzicione pravde ne samo u BiH već i u čitavom regionu.

Aktivnosti u okviru kampanje Stop cenzuri o ratnim zločinima moguće je pratiti na FB strani kampanje.

 
Pripremila Milica Jovanović

Peščanik.net, 15.07.2013.