Za 2 meseca Komitet UN za socijalna, ekonomska i kulturna prava procenjivaće da li je Srbija ispunila obaveze koje je dobrovoljno prihvatila. Platforma organizacija za saradnju sa mehanizmima UN za ljudska prava predstavila je nalaze svog „izveštaja iz senke“ o stvarnom stanju u oblasti zaštite ekonomskih i socijalnih prava u Srbiji.
Govore Danilo Ćurčić iz Inicijative A 11 i Jelena Ilić iz Beogradski centar za ljudska prava.

Peščanik.net, 24.12.2021.