Fotografije čitalaca, Miodrag Ćakić

Fotografije čitalaca, Miodrag Ćakić

Pitao me kolega, urednik novina opšteg smera, imam li objašnjenje zašto se naši ljudi ne interesuju za ekonomiju. Nisam političar da bih imao na sve decidirani odgovor, ali mi se čini da je u pitanju, bar kod nas, to što smo siromašni. Sirotinja prepoznaje samo neposredne, kratkoročne interese. Slično je i sa ekologijom ili kulturom – sa svim onim “što se ne jede” a što na dugi rok vraški košta ako se ne uvažava. Onoga ko ne zna najlakše je napraviti budalom. U bogatijim društvima, gde skoro svi građani imaju neku ušteđevinu ili akcije, masovno se čitaju komentari ekonomista, pa i one stranice novina sa sitno štampanim berzanskim izveštajima. Građani imaju opipljiv interes da to prate.

Ovih dana naslovne strane dnevnih novina u EU vrve od nagađanja hoće li najnovije mere Evropske centralne banke (ECB) konačno pokrenuti ekonomiju, ili će nade još jednom ostati pokopane. Uspe li hrabar i očajnički potez “guvernera” ECB Marija Dragija – svođenje referentnih kamata na nulu, depozitnih na minus 0,40 odsto, uz povećanje otkupa dugova za 20 milijardi evra mesečno – da pokrene ekonomiju, svima je jasno da će se smanjiti strah od gubitka posla, da plate mogu biti veće, dividende na akcije upečatljive, krediti lakše otplativi… jednostavno da im se ponovo, nakon osam godina stagnacije, možda otvara perspektiva. Da se svetlost na kraju tunela nalazi ispred, a ne iza njih. Ako ovo ne uspe, sem što sve nade padaju u vodu, slede nova stezanja kaiša, otpuštanja sa posla, topljenje ušteđevina, beda… Kod nas vlada uverenje da država snosi rizik svetskih kretanja, a građani fatalistički čekaju da vide šta će ih snaći. Utoliko su interesovanje i reakcije znatno manji, a to se plaća, jer svet je globalizovan, pa se ne može izbeći ni dobro ni loše.

Situaciju u kojoj se svet nalazi ne bih ja da oslikavam – merodavnija je, na primer, Banka za međunarodna poravnanja, koja metaforično i skoro poetski obaveštava: “Ovo što vidimo nisu izolovane munje, nego naznake oluje koja se približava i koja se sprema već duže vremena, a zove se – svetska kriza dugova”. Sve do sada preduzimane mere u borbi protiv krize davale su beznačajne rezultate, tako da čak i Kongresni budžetski odbor SAD konstatuje da bi danas njihov BDP morao biti veći za 1.300 milijardi, da su preduzete mere dale obećavane efekte. Pritom je Amerika najuspešnija u borbi sa krizom. Šest godina su kamate u toj zemlji oscilirale nedaleko od nule.

Kratko pamćenje nije samo naš specijalitet. Lari Samers (Larry Summers), Klintonov ministar finansija, podseća da je ekonomista Alvin Hansen još 1930. godine u doba tadašnje svetske krize dokazivao kako je uzrok debalansa nastao porastom sklonosti da se novac ekscesno štedi i shodno tome smanjenjem sklonosti da se investira. Tako je stvoren debalans štednje i investiranja. Inflacija, sa svim pozitivnim impulsima na ekonomiju, svedena je na minimum, što je povuklo realne kamate naniže. To su objašnjenja koja i danas važe za pojavu teorije “vekovne (secular) stagnacije”. Prisetimo se da je iz tadašnje ekonomske paralize ekonomija izašla tek obilnim investiranjem u vojnu industriju koja se pripremala za ulazak u svetski rat!

Današnja ekspanzivna “Nova ekonomija” ima tendencije da očuvava kapital u svom delokrugu izbegavajući finansijsko tržište. Njen prevashodni cilj je proširenje sopstvenih tehnoloških granica, uz isplate visokih dividendi svojim akcionarima. Time ona privlači dodatna sredstva sa ionako frustriranog finansijskog tržišta. Otpor prema toj ekonomiji ne postoji zbog straha od novoga, nego zbog njene tendencije da uništava tradicionalne igrače i pravila igre u ekonomskim granama u koje se infiltrira. Na primer, Airbnb ulazi u hotelijerski sektor lansirajući jeftin smeštaj u privatnim stanovima, čime žestoko ugrožava hotelsku industriju i zaposlene u njoj. Uber takođe, angažovanjem vlasnika privatnih automobila atakuje na taksi službe, ali i na smanjenje kupovine automobila. Amazon visokom mehanizacijom poslovanja urniše tradicionalni knjižarski sektor i poštanske usluge. Osnovni parametar nove ekonomije je izbacivanje ljudskog rada. Sa apstraktnog stanovišta to je izvanredno, sa konkretnog – tragedija, i to ne samo zbog nezaposlenosti.

Svedoci smo revolucionarnih tehnoloških promena. Nekada su se gradili objekti ili pravile mašine koje će da traju što duže. Danas se proizvodi elektronike menjaju takvom brzinom da tek što ste počeli sa korišćenjem, već je izašao novi model koji nudi još veće mogućnosti, što proizvod koji ste kupili čini psihološki amortizovanim. Porazna strana te ekspanzije je da uprkos inovacijama ostaje nizak stepen porasta tehnološke produktivnosti – tako tvrde ozbiljni ekonomisti. Ogroman broj najsavršenijih proizvoda služi za razonodu i trošenje, a ne kao alatka za povećanje proizvodnje, zarade i boljeg življenja.

Budući da je mnogo lakše i pompeznije konstruisati teoriju, nego naći rešenje za probleme, zbivanja su inspirisala ekonomiste da pokažu šta znaju. Robert Gordon je prepakovao reganovsku teoriju “ekonomije ponude” (supply side), Ben Bernanki je smislio teoriju “prezasićene štednje” (savings glut), kenzijanac Pol Krugman je reanimirao teoriju “zamke nelikvidnosti” (aliquiditi trap). Na žalost izgleda da će Lari Samers u tom nadmetanju odneti pobedu svojim protežiranjem teorije “vekovne stagnacije” (secular stagnation). U ovoj krizi ekonomska nauka se nije baš proslavila. Možda će joj to bolje poći za rukom u sledećoj, međutim skepsu rađa zapažanje da ekonomija sve više liči na istoriju koja nudi lucidna objašnjenja onoga što se već dogodilo.

Dakle, po svemu sudeći živimo u veku stagnacije, što će reći kada se sve vrti oko nule. Lester Tjurou (Thurow) sa MIT-a je 1980. objavio izvrsnu knjigu Zero-sum Society (uslovno: Društvo nulte ravnoteže) u kojoj kaže da dođe trenutak kada “svako želi da na nekog drugog prevali ekonomske gubitke, pa je konsekvenca toga da se nijedno rešenje ne može primeniti… Politika i ekonomske strukture jednostavno nisu u stanju da ovladaju ekonomijom koja poseduje nulte elemente”. Aktuelnu nemoć politike i ekonomije najbolje demonstrira činjenica da su od 2009. najrazvijenije države (G7) ubacile u igru 5.000 milijardi dolara gotovo bez ikakvog efekta. Taj metod finansijskog dopingovanja dobio je finale najnovijim merama ECB kojima se iscrpljuje i poslednja “monetarna municija”. Takozvani Cilj 2 – neka vrsta snimka banaka – pokazuje da kreditne pozicije banaka rastu vrtoglavo, ali da istim tempom pada poverenje u njih.

Evropska centralna banka je preko tzv. kvantitativnog olakšanja (QE) emitovala od početka 2015. do sada peko 800 milijardi evra, uz obećanje da će do ovog septembra plasirati ukupno 1.100 milijardi (ako zatreba i više) evra “štampanog” novca. U tom cilju štamparija ECB je izdala najnoviji nalog da se mesečni tiraž evra poveća sa 60 na 80 milijardi. Namera je da se tim novcem otkupljuju dugovi prezaduženih zemalja te da im se tako olakša oporavak i pokrene inflacija, što bi teoretski trebalo da pogoduje privrednim aktivnostima. Do sada su rezultati nikakvi. Naime nisu baš nikakvi: najveći deo – 23,4 odsto (128 milijardi do 1. februara) povukla je prebogata Nemačka, dok je najzaduženija Grčka iz formalnih razloga isključena iz tog programa! Pomodnim gastronomskim rečnikom moglo bi se reći da debelu gusku i dalje kljukaju, ali će se “foie gras” praviti od grčke džigerice.

Postoji izreka da je kapital najveća kukavica, pa možda jedino zato bankari ne moraju biti u pravu kada potajno prognoziraju neki težak krah realne ekonomije, jer zašto inače ne bi investirali u nju. U svakom slučaju, ona učenja na koja su monetaristi, na čelu sa Miltonom Fridmanom, bili ponosni – više ne važe. Pa ipak se centralne banke, na čelu sa ECB, kao pijan plota drže poklanjanja novca bankama, kao da je to jedini način upumpavanja emisije, odnosno zakamufliranih mega subvencija najbogatijem sektoru. Pritom banke sebično (može im se) taj novac koriste (indirektnim kanalima) za otkup sopstvenih dugova, povećanje rezervi i deponovanje u druge banke. Ja dakako ne mislim da, recimo, Mario Dragi ne zna ono što ja znam, jer bismo onda nas dvojica verovatno zamenili mesta. Problem je u ukorenjenim interesima i odbrani sistema. Kapital jednostavno ne sme izaći iz ruku kapitalista. Kada bi se isti besplatni krediti dali direktno privredi i ako bi se taj postupak pokazao uspešnijim – bile bi dovedene u sumnju ne samo banke nego i sistem u celini.

Kod nas čovek uvek mora da se politički deklariše, kako bi makar umanjio tendenciozna tumačenja ili iskrena nerazumevanja onoga što je napisao. Naime, slutim da je neophodno reći da nisam protivnik banaka. One su (što bi rekao Mendela) neizbežne kao smena godišnjih doba, ali ne trpim bezočnost i sistem koji je nepošten. Evropa danas bukvalno poklanja bankama novac, ne bi li ih prezasitila emisionim novcem i naterala da bar deo proslede u realnu ekonomiju (trickle down efekat), koja grca u krizi nelikvidnosti, nezaposlenosti, nedostatka kredita. Dopao mi se naslov jednog teksta iz Haffington Posta: “Neka neko obavesti Dragija da potrošnja zavisi od građana”. Ponoviću po ko zna koji put da je svojevremeno najoriginalniji deo “Deda Avramove” reforme bilo dominatno puštanje emisije “jakog dinara” preko platnih spiskova preduzeća, upravo da bi se izbegle bankarske spekulacije.

Teško da će ikada neki bankar biti proglašen za heroja – heroj postaje onaj ko se žrtvuju za druge, a bankari žrtvuju druge zbog svog profita.

Peščanik.net, 16.03.2016.


The following two tabs change content below.
Milutin Mitrović (1931-2020) novinar, 1954. kao urednik Studenta primljen u Udruženje novinara i ostao trajno privržen tom poslu. Studirao prava i italijansku književnost, ali nijedne od tih studija nije završio, pa je zato studirao za svaki tekst. Najveći deo radnog veka proveo u nedeljniku Ekonomska politika, gde je obavljao poslove od saradnika do glavnog urednika i direktora. U toj novini je osnovno pravilo bilo da se čitaocu pruži što više relevantnih informacija, a da se sopstvena mudrovanja ostave za susrete sa prijateljima u bifeu. Tekstovi su mu objavljivani ili prenošeni u kanadskim, američkim, finskim i italijanskim medijima, a trajnije je sarađivao sa švajcarskim časopisom Galatea. Pisao za Biznis i finansije i Peščanik. Fabrika knjiga i Peščanik su mu objavili knjigu „Dnevnik globalne krize“.

Latest posts by Milutin Mitrović (see all)