O položaju transrodnih osoba u Srbiji govore Agata Milan Đurić iz organizacije Gayten-LGBT, Goran Miletić, direktor za Evropu CRD-a, i Jelena Simić sa Pravnog fakulteta Univerziteta Union. Razgovor vodila Svetlana Lukić.

Peščanik.net, 09.08.2017.