Učesnici tribine „General žive vojske“ zatražili su da general Vlado Trifunović bude sudski rehabilitovan i da mu se dodeli odlikovanje zbog toga što je, kako su naveli, iz kasarne u Varaždinu izvukao vojnike kojima je komandovao, umesto da ih žrtvuje kako se od njega očekivalo.

Tribina je organizovana u Centru za kulturnu dekontaminaciju povodom odluke Vrhovnog suda Srbije da na novo suđenje vrati presudu kojom je Trifunović, kao bivši komandant Varaždinskog korpusa, osuđen na višegodišnju zatvorsku kaznu zbog toga što je hrvatskim paravojnim formacijama predao kasarnu sa većom količinom naoružanja 1991. godine.

Državni sekretar u Ministarstvu za ljudska i manjinska prava Marko Karadžić ocenio je da je Trifunović zaslužio orden zbog toga što je roditeljima vratio decu i odbio da žrtvuje mlade vojnike. On je ocenio da ljudi koji su slali tuđu decu da poginu uživaju u vilama, dok se ljudi koji su hteli drugačiji ishod suočavaju s problemima.

Gradonačelnik Beograda Dragan Đilas je ocenio da je „svakome ko želi to da vidi“ jasno da je Trifunović nevin i da je heroj, ali da je pitanje da li će eventualna rehabilitacija njemu doneti i pravdu i sve ono što je izgubio u poslednjih 15 godina.

Bivši premijer Srbije Zoran Živković je predložio da počne prikupljanje potpisa za inicijativu koja će biti predata najvišim državnim vlastima i u kojoj će biti zahtevano da se Trifunoviću dodeli stan, kako više ne bi živeo u nužnom smeštaju u hotelu Bristol, i da mu se u novom stanu dodeli orden za zasluge.

Poslanik Socijaldemokratske unije Žarko Korać je ocenio da je optužba protiv Trifunovića bila politički motivisana i da je ukazivala na odnos države prema ratovima na prostoru bivše SFRJ. Prema njegovim rečima, mnogi koji su činili zločine u tom ratu se danas slave kao heroji, a ljudi koji su spasli svoje vojnike proglašeni su za izdajnike.

Na skupu su govorili i advokati Vlade Trifunovića, zatim advokat Nikola Barović, urednik lista „Republika“ Nebojša Popov, vojni analitičar i školski drug Trifunovića Stipe Sikavica i drugi. Nakon skupa, Trifunović je kratko novinarima rekao da mu je drago zbog toga što se u njegovom slučaju „led počeo da topi“, ali da je razočaran jer je na to morao da čeka više od 19 godina. Trifunović je rekao da bi i danas isto postupio da se ponovo nađe u 1991. godini, na čelu Varaždinskog korpusa.

 
Blic, 24.01.2010. 

Peščanik.net, 24.01.2010.