Studenti Pravnog fakulteta Univerziteta Union, njih 1600, zajedno sa pedesetak profesora upravo očekuju odluku o svojoj sudbini: u toku je sednica skupštine osnivača koja razmatra predlog promene Statuta fakulteta kojim bi se ova obrazovna ustanova pretvorila u društvo sa ograničenom odgovornošću koje bi se, između ostalog, bavilo uslugama pripremanja i posluživanja hrane, snimanjem i izdavanjem zvučnih zapisa i muzike, te istraživanjem tržišta i ispitivanjem javnog mnjenja.

Fakultet bi ovom promenom pravnog oblika ozbiljno narušio uslove komercijalnog kredita podignutog za kupovinu i opremanje zgrade fakulteta, što znači da će banka naplatiti celokupno potraživanje – ili, s obzirom na to da je reč o znatnoj sumi novca, oterati fakultet u stečaj. O automatskom gubljenju akreditacije te teškom urušavanju ugleda samog fakulteta i univerziteta u čijem je sastavu, onda neće biti smisla posebno ni govoriti.

Bitka među osnivačima – troje profesora prava i četvoro preduzetnika – traje već godinama oko zahteva pojedinih osnivača, onih bez akademskih ambicija, da im se isplaćuju godišnje dividende iz prihoda. Predvodi ih Slobodan Badžević, osoba sa najviše preduzetničkog duha, čiji se poslovni dugovi, prema podacima dostupnim javnosti, trenutno kreću u visini od oko pola miliona evra. Sticajem okolnosti, upravo je 9. jula sudskom presudom utvrđeno da je gospodin Badžević dužan da isplati deo svojih dugovanja, dok mu 6. avgusta ističe rok za isplatu duga banci, za koje je založio svojih 25% udela u vlasništvu Pravnog fakulteta Univerziteta Union.

Uzgred, neobično se poklopilo da izvršenje za naplatu jednog dela dugovanja od Badževića obustavi baš sutkinja Milena Trgovčević Prokić, nekada i sama osnivačica fakulteta koja je zbog sukoba interesa svoja vlasnička prava formalno prenela na ćerku, opravdano odsutnu usled decenijskog života u inostranstvu.

Neobičnu efikasnost pokazala je i sutkinja Mirjana Trninić, koja je za svega nekoliko dana prihvatila zahtev dela osnivača za pokretanje postupka likvidacije fakulteta. Ime sutkinje Trninić javnosti je poznato iz izveštaja Saveta za borbu protiv korupcije, a u vezi afera Beko, Večernje novosti i drugih. Uprkos činjenici da osnivači nisu ovlašćeni za takve odluke, da je njihov predlog već odbijen na Savetu fakulteta, ovlašćenoj instanci, kao i da nisu ispunjena dva osnovna uslova za pokretanje postupka likvidacije – da se ustanova ne bavi svojom delatnošću i da nema novca da je obavlja – sutkinja je prihvatila zahtev, stavila fakultet u postupak likvidacije i odbila žalbe dekana i profesora u svega nekoliko vrelih dana jula.

“U većini su i mogu da rade šta hoće”, komentarišu studenti u hodnicima Pravnog fakulteta Univerziteta Union. Ne misle samo na osnivače fakulteta, naravno, već na čitavo ustrojstvo korumpirane države.

 
PS: Posle višečasovne rasprave, u četvrtak je skupština osnivača većinom glasova usvojila predlog o promeni Statuta Pravnog fakulteta Univerziteta Union u Beogradu koji je tako od obrazovne ustanove postao d.o.o. Za vršioca dužnosti dekana postavljen je jedan od osnivača, Nebojša Šarkić, koji je 2005. neovlašćeno otuđio oko 10 miliona dinara iz kase fakulteta; Šarkić nije tužen za ovo krivično delo zahvaljujući sporazumu postignutom na osnovu obećanja da će novac u ratama vratiti fakultetu.

 
Peščanik.net, 12.07.2012.