Parada ponosa Beograd pozdravlja odluku Ustavnog suda Srbije o zabrani organizacije “Obraz” i poziva državne organe da pored odbijanja registracije sličnih udruženja kažnjavaju akte nasilja i diskriminacije koje čine pripadnici ovih grupa. Imajući u vidu da je zabrana Parade ponosa takođe proglašena neustavnom, očekujemo da će policija i drugi državni organi u potpunosti pružiti zaštitu učesnicima Beograd Prajda 2012 (30.09-07.10) od ovakvih i sličnih grupa koje vrše nasilje.

U decembru 2011. godine, Ustavni sud Srbije je doneo odluku da je zabrana Parade ponosa 2009. godine bila protivustavna. U odluci je konstatovano da je rešenjem Ministarstva unutrašnjih poslova od 19. septembra 2009. godine kojim se organizatorima nalagala promena mesta održavanja Parade 2009 prekršen član 54. Ustava Srbije. Organizacioni odbor Beograd Prajda 2011 je podneo sličnu predstavku i posle zabrane Prajda 2011, a postupci pred Evropskim sudom za ljudska prava za zabrane 2009 i 2011 su u toku.

Odlukom Ustavnog suda Srbije iz juna 2012. godine o zabrani organizacije “Obraz” potvrđen je protivustavni karakter njihovog delovanja. Prvi osnovni sud je osudio Mladena Obradovića, vođu organizacije “Obraz” na 10 meseci zatvora zbog govora mržnje tokom Parade ponosa 2009. godine, dok ga je Viši sud u Beogradu osudio na dve godine zatvora zbog organizovanja nereda tokom Parade ponosa 2010. godine. Pripadnici ovog pokreta su koristili oba suđenja, ali i svaku drugu priliku da koriste govor mržnje protiv pripadnika nacionalnih manjina, LGBT zajednice i branitelja ljudskih prava. Korišćenje nasilja protiv ovih grupa je bio i ostao jedan od osnovih metoda njihovog delovanja.

Iako je odluka Ustavnog suda Srbije ohrabrujuća za sve građane Srbije, policija, tužilaštvo i sudovi svojim radom moraju pokazati da su u svakoj prilici jači od onih koji koriste nasilje i govor mržnje. Beograd Prajd 2012 će biti prilika da se u punoj meri afirmišu obe odluke Ustavnog suda, tako što će se osigurati potpuna sloboda okupljanja koja je garantovana Ustavom, Evropskom konvencijom o ljudskim pravima i drugim međunarodnim konvencijama koje je Srbija ratifikovala.

 
Beograd Pride, 12. jun 2012. 

Peščanik.net, 12.06.2012.