UNHCR poziva sve države da civilima koji beže od talibana omoguće pristup svojoj teritoriji i da obustave svako prisilno vraćanje državljana Avganistana koji su i do sada bili najbrojnija migrantska populacija na Balkanskoj ruti. Govori Anja Stefanović iz Beogradskog centra za ljudska prava.

Peščanik.net, 21.08.2021.

AVGANISTAN
LJUDI KOJI HODAJU