Pre godinu dana na Vučićevu molbu povučen je predlog Zakona o policiji, iako molilac „nije imao pojma šta u njemu piše“. „Moraćete potražiti neki drugi razlog za krv na ulicama Beograda“, poručio je predstavnicima nevladinih organizacija tadašnji ministar unutrašnjih poslova Aleksandar Vulin. Novim nacrtom se proširuju ovlašćenja policije, a smanjuju prava građana. On sadrži brojne odredbe koje imaju negativne posledice na privatnost građana, nepovredivost stana, zaštitu novinarskih izvora, slobodu udruživanja, zabranu diskriminacije… 20.12.2022. o tome su govorili Vladica Ilić (Beogradski centar za ljudska prava), Bojan Elek (Beogradski centar za bezbednosnu politiku), Filip Milošević (Share fondacija) i Rade Đurić (Nezavisno udruženje novinara Srbije).

Peščanik.net, 22.12.2022.

Srodni linkovi:

Milica Jovanović – Policijski nadzor naših (u)lica

Slobodan Beljanski – O prinudi s ljubavlju

Rodoljub Šabić – Neposredna i ozbiljna opasnost