Beogradski centar za ljudska prava je 31.3.2023. predstavio svoj 25. godišnji izveštaj „Ljudska prava u Srbiji 2022“. Srbija je i ove godine napredovala u kršenju elementarnih ljudskih prava: u oblastima socijalnih i ekonomskih prava, slobode okupljanja i izražavanja, medijskih sloboda, vladavine prava i nezavisnosti pravosuđa, rodno zasnovanog nasilja i nasilja prema LGBTI+ osobama. Govore Sonja Tošković, Dušan Pokuševski i Vuk Raičević iz BCLJP-a, Tara Tepavac iz Crte i Mario Reljanović iz Centra za dostojanstven rad.

Peščanik.net, 01.04.2023.