Pescanik

Svetlana Lukic and Svetlana Vukovic have been producing a 90 minute long radio show for nine years, and they have been giving it free of charge to Radio B92 to broadcast once a week, on Friday, and rebroadcast the next day.

Peščanik

Svetlana Lukić i Svetlana Vuković već devet godina proizvode devedeset minuta dugu radio-emisiju koju, bez dinara naknade, poklanjaju radiju B92 da bi bila emitovana jednom nedeljno, petkom, i reprizirana sutradan.

Ne plašim se

Međunarodni dan ljudskih prava 10. decembra 2007, veče građanskog otpora i solidarnosti pod nazivom Ne plašim se! u Centru za kulturnu dekontaminaciju…