Ujedinjene nacije su 2007. godine ustanovile 15. septembar za Međunarodni dan demokratije koji od 2008. godine po preporuci UN obeležavaju sve članice kao dan borbe za ostvarenje demokratskih ideala.

Narodna skupština Srbije je prošle godine na svom sajtu objavila poruku kojom je prvi put obeležila Međunarodni dan demokratije u kojoj se, između ostalog, kaže: Uzimajući u obzir dugo istorijsko iskustvo sveta sa demokratijom, naša je demokratija mlada i nedovoljno razvijena i potrebni su joj prijatelji. Politički faktori moraju da iskoriste narodno opredeljenje za demokratiju, da jačaju demokratske institucije, da što više građana uključuju u društvene reforme, da stvaraju sredinu za ekonomski razvoj i bolji život, uz društvenu solidarnost sa najugroženijima, a iznad svega da šire poverenje u slobodno i pravedno društvo.

Ove godine, takva ili slična poruka je izostala na sajtu skupštine ali i na internet prezentacijama vlade i predsednika Srbije.

Istraživanje CeSID-a pred predsedničke izbore 2008. u Srbiji pokazalo je da je odnos doslednih pristalica demokratske i nedemokratske pozicije u Srbiji 3:2 (30:22 odsto). Više od polovine Tadićevih pristalica imalo je pretežno demokratsku orijentaciju, dok je četvrtina njih za sebe rekla da je nacionalistički orijentisana. Petina Tadićevih pristalica imalo je pretežno antievropsku orijentaciju, a njih skoro polovina svrstalo se u pretežno evropski orijentisane.

Da je demokratija, uz sve svoje mane i ograničenja ipak najbolji poredak smatralo je 49 odsto građana Srbije. Skoro četvrtina građana Srbije svrstava se u nedemokrate uz 22 odsto indiferentnih prema svakom, pa i demokratskom poretku.

Slična istraživanja CeSID-a iz 2009. godine pokazala su da je procenat pristalica demokratije u Srbiji na kraju 2009. sa približne polovine pao je na 41 odsto građana.

Toleranciju prema etničkim manjinskim zajednicama, sa ili bez zadrške, ima 59 odsto građana Srbije, 67 odsto ima negativan stav prema homoseksualcima. Sedam od deset građana u Srbiji smatra da je homoseksualnost bolest, a svaki treći smatra da država treba da radi na suzbijanju homoseksualnosti.

 
Pripremio Miloš Ćirić

Peščanik.net, 15.09.2010.