Foto: Gazeta

Foto: Gazeta

I Ministarstvo prosvete Republike Srbije i Londonska škola ekonomije i političkih nauka (LSE) zvanično su potvrdili da g. Mića Jovanović nikada nije doktorirao na LSE, odnosno Univerzitetu u Londonu.

LSE saopštenje

To stavlja tačku na barem jedan upitni navod iz biografije g. Jovanovića, kojom se mi više nećemo baviti. S druge strane, nismo mogli da ne primetimo da su zvaničnici Ministarstva prosvete saopštili kako se dodeljena doktorska zvanja studentima kojima je g. Jovanović bio mentor, odnosno član komisije, ne mogu dovoditi u pitanje, s obzirom da g. Jovanović poseduje doktorat sa Univerziteta u Mariboru, odnosno njegove ispostave, Fakulteta organizacionih nauka u Kranju. To sada tvrdi i premijer Vučić, u nepristojno očiglednoj operaciji otklona od g. Jovanovića radi spasavanja njegovog učenika, ministra Stefanovića.

Peščanik danas objavljuje integralni tekst mariborsko-kranjskog doktorata g. Jovanovića, koji smo mi pogledali samo ovlaš. G. Jovanović je u svom prepoznatljivom maniru slagao već u uvodu, u kome kaže kako je njegova „prva disertacija odbranjena na Londonskom univerzitetu 1983. godine“. Londonska laž g. Jovanovića dakle traje već više od 20 godina, a na njoj je sagrađen i Megatrend u Srbiji i njegova fiktivna imperija po inostranstvu. Po pečatu sa njene prve unutrašnje strane, mariborsko-kranjska disertacija odbranjena je na Univerzitetu u Mariboru 18.7.1991. Valjalo bi proveriti i tačan datum same doktorske diplome i utvrditi da li je podlegala obavezi nostrifikacije, imajući u vidu da je 25.6.1991. Skupštine Slovenije proglasila nezavisnost od SFRJ. U svakom slučaju evidentna je ljubav prema nauci g. Jovanovića, koji je ovu disertaciju branio u Kranju dok je gorela Jugoslavija.

Mi se analizom ove disertacije nećemo baviti, jer smo g. Jovanoviću i njegovim pulenima posvetili već dovoljno svog vremena. Na časnim je ljudima akademske zajednice Srbije (i bivše Jugoslavije) da to učine, ako žele. Imajući u vidu prethodno iskustvo, ne bi nas iznenadilo da saznamo kako i mariborsko-kranjska disertacija obiluje plagijatima, nedokazanim hipotezama i drugim ozbiljnim nedostacima, ali to naravno ne možemo da decidno tvrdimo. Ukoliko neki vredni ljudi to dokažu, te u Mariboru pokrenu postupak oduzimanja doktorskog zvanja g. Jovanovića, mi možemo samo da obećamo da ćemo ih častiti večerom i bocom čuvenog vina Chateau de Bozhinoff (ili njegovog najbližeg ekvivalenta).

dr Marko Milanović i dr Miljana Radivojević

Peščanik.net, 16.06.2014.

PLAGIJATI