Pokrajinski sekretarijat za propise, upravu i nacionalne zajednice ponovo je raspisao Konkurs za dodelu sredstava crkvama i verskim zajednicama na kojem je učešće dozvoljeno samo takozvanim tradicionalnim crkvama i verskim zajednicama.

Ponašanje Pokrajinskog sekretarijata za propise, upravu i nacionalne manjine povodom finansiranja crkava i verskih zajednica predstavlja produženu versku diskriminaciju, neposredno omalovažavanje preporuka Pokrajinskog ombudsmana, kršenje odredbi iz članova 11, 21 i 44 Ustava Republike Srbije, odredbi iz stavova 2 i 3 člana 2 Zakona o crkvama i verskim zajednicama, i odredbi iz članova 4, 5, 6 i 8 Zakona o zabrani diskriminacije.

Sve verske zajednice osim 9 „tradicionalnih“ ponovo su svrstane u zajednice drugog reda.

Žalba na ovu odluku nije moguća: „Podnosioci prijava će pismenim putem biti obavešteni o ishodu konkurisanja, pri čemu Pokrajinski sekretarijat za propise, upravu i nacionalne zajednice nije obavezan da obrazloži svoje odluke. Protiv ovih diskrecionih odluka Pokrajinskog sekretarijata za propise, upravu i nacionalne zajednice ne može se uložiti pravni lek“.[1]

Pokrajinski sekretarijat za propise, upravu i nacionalne zajednice nastavlja da ignoriše preporuke Pokrajinskog ombudsmana, koji je na inicijativu Centra za razvoj civilnog društva izneo mišljenje da je “kategorisanjem različitih verskih zajednica koje je načinjeno izdvajanjem tradicionalnih crkava i verskih zajednica i njihovo nabrajanje u Zakonu o crkvama i verskim zajednicama, postavljen formalno pravni osnov za uspostavljanje nejednakog položaja u društvu, kako crkava, tako i vernika koji im pripadaju. Pokrajinski ombudsman, polazeći od načela ravnopravnosti verskih zajednica, Pokrajinskom sekretarijatu za propise, uprave i nacionalne manjine uputio je preporuku za izmenu odredbi čl. 2. i čl. 3. Odluke o raspodeli budžetskih sredstava Pokrajinskog sekretarijata za propise, upravu i nacionalne manjine crkvama i verskim zajednicama koje deluju na teritoriji Autonomne Pokrajine Vojvodine („Sl. list APV“ 21/2007, 4/2008), kojima je propisan krug ovlašćenih subjekata i način.“[2]

Diskriminatorska praksa Pokrajinskog sekretarijata za propise, upravu i nacionalne zajednice na planu tretiranja, odnosno priznavanja i selektivnog finansiranja verskih zajednica posebno je apostrofirana kao konkretan primer verske diskriminacije u Srbiji u poslednjem izveštaju State Departmenta o verskim slobodama u svetu.

Verska diskriminacija u Vojvodini se nastavlja, kao i omalovažavanje postojećih zakona, ustanove Pokrajinskog ombudsmana, i njegovih preporuka.

 
CRCD, 31.01.2011.

Peščanik.net, 01.02.2011.

———–    

  1. http://www.vojvodina.gov.rs/index.php?option=com_content&task=view&id=5242&Itemid=1
  2. http://www.ombudsmanapv.org/Dokumenti/2010/Izvestaj_PO_2009.doc