Foto: Predrag Trokicić
Foto: Predrag Trokicić

Najveći rizik je da će se inflacija značajno ubrzati do kraja godine jer je bila jednim delom potisnuta administrativnom kontrolom cena. Sa rastom cena struje i potom i komunalnih i javnih usluga, a na jesen i cena hrane i onda plata i penzija, doći će do povećane razlike između rasta cena u Srbiji i Evropskoj uniji, pa će biti potrebno uložiti trud da se održi kurs, a to znači da će biti potrebno značajno povećati kamatne stope. I finansiranje javnih i stranih obaveza ponovo će postati problem.

Ovome je potrebno dodati i sve veću neizvesnost oko stabilnosti vlasti. Na izborima je već bilo jasno da je značajno povećan uticaj onih koji cene da je sada vreme da se odustane od Evropske unije i da se krene u ostvarivanje nacionalnih i teritorijalnih ciljeva. U međuvremenu, koliko može da se zaključi na osnovu anketa i po ponašanju, dodatno su ojačali oni koji veruju da je došlo vreme da se ti ciljevi ostvare. U budućnosti će to dovesti do zarobljavanja vlasti u tom smislu da će autokratija morati da se posveti ispunjavanju upravo tih ciljeva.

Ukoliko, recimo, dođe do dodatne i trajne napetosti na granici sa Kosovom, o eventualnim sukobima da i ne govorimo, to će imati predvidljive političke i privredne posledice. Kada je o ovim poslednjim reč, povećaće se troškovi finansiranja iz stranih izvora, a od njih u ne maloj meri zavise ne samo ulaganja i uvoz već u još većoj meri javne finansije. Jer, ako se rizici povećaju, biće teže naći zajmodavce, a javni dug nije nikako mali. Uz to će se javne obaveze samo povećavati. Neka se rizik ulaganja ili kreditiranja u Srbiji poveća za procentni poen ili čak dva, nije uopšte izvesna održivost javnih finansija.

Uz to, nije sasvim poznato kolike su javne obaveze. Jer svi gubici i dugovi javnih preduzeća i svih onih koji su na jedan ili drugi način vezani za državni budžet moraju da se uračunaju u obaveze takozvane opšte države. Primera radi, dugovi Elektroprivrede Srbije su, zapravo, državne obaveze. A isto važi i za sva druga državna preduzeća, usluge ili službe. U režimu visokih kamatnih stopa, to bi moglo da bude veoma skupo – naravno, po poreske obveznike.

Grubo računajući, ako se kamatna stopa Evropske centralne banke nađe negde između 3 i 4 odsto, zaduživanje u stranom novcu bi moglo da bude po kamatnim stopama od 6 ili 7 odsto, a i da postane sasvim nedostupno ukoliko dođe do sukoba s Kosovom.

Iz ovoga se može zaključiti da je neizvesnost, i kod kuće i u odnosima sa susedima, veoma skupa. Naravno, kao što smo već videli pre tridesetak godina, to ne mora da znači da će to uticati na političko ponašanje kojim bi se težilo stabilnosti i predvidljivosti.

Stanje stvari je takvo kakvo jeste zbog toga što se decenijama, i posebno u poslednjih 10 godina, ništa nije uradilo da se nekako ukloni ili, kako se kaže normalizuje, unutrašnji i spoljašnji provizorijum u kojem se u Srbiji radi i vodi politika.

Sa jedne strane, uprkos neprestanim nagoveštajima reformi državnog sektora i odnosa privatnog s njim, nikakvih promena nije bilo. Jer je sadašnje stanje stvari od velike političke i privatne koristi. I kako obično biva, biće još teže to sada učiniti, posebno jer će biti ugroženi interesi praktično čitavog sistema vlasti i posebno onih koji su na vlasti.

Sa druge strane, održavanje zamrznutih sukoba i zapravo podsticanje novih u susedstvu i sve arogantniji stav u odnosima sa onima s kojima postoje sukobi interesa sada počinju da obavezuju srpske vlasti, jer se očekuje da će se konačno ako ne milom, onda silom doći do ciljeva koji se nazivaju državnim ili nacionalnim.

I kao i obično u nevreme.

Novi magazin, 09.08.2022.

Peščanik.net, 13.08.2022.


The following two tabs change content below.
Vladimir Gligorov (Beograd, 24. septembar 1945 – Beč, 27. oktobar 2022), ekonomista i politikolog. Magistrirao je 1973. u Beogradu, doktorirao 1977. na Kolumbiji u Njujorku. Radio je na Fakultetu političkih nauka i u Institutu ekonomskih nauka u Beogradu, a od 1994. u Bečkom institutu za međunarodne ekonomske studije (wiiw). Ekspert za pitanja tranzicije balkanskih ekonomija. Jedan od 13 osnivača Demokratske stranke 1989. Autor ekonomskog programa Liberalno-demokratske partije (LDP). Njegov otac je bio prvi predsednik Republike Makedonije, Kiro Gligorov. Bio je stalni saradnik Oksford analitike, pisao za Vol strit žurnal i imao redovne kolumne u više medija u jugoistočnoj Evropi. U poslednje dve decenije Vladimir Gligorov je na Peščaniku objavio 1.086 postova, od čega dve knjige ( Talog za koju je dobio nagradu „Desimir Tošić“ za najbolju publicističku knjigu 2010. i Zašto se zemlje raspadaju) i preko 600 tekstova pisanih za nas. Blizu 50 puta je učestvovao u našim radio i video emisijama. Bibliografija