Niti sam prekršio zakon, niti se protiv mene ili Ministarstva na temu “Hjulit Pakarda” vodi bilo kakva istraga, tvrdi ministar poljoprivrede Saša Dragin komentarišući izveštaj Državne revizorske institucije i informacije da američki FBI detaljno kontroliše ugovor koji je Ministarstvo zaključilo sa pomenutom kompanijom.

Prema poslednjem izveštaju DRI za 2009. godinu, Ministarstvo poljoprivrede jedno je od ministarstava koje je prekršilo Zakon o budžetskom sistemu, javnim nabavkama, radu i državnim službenicima.

I to tako što je sklopilo ugovor o uvođenju informacionog sistema za implementaciju ruralne i agrarne politike sa “Hjulit Pakardom” vredan 3,5 miliona evra, što je za 115 miliona dinara više nego što je odobremo Zakonom o budžetu.

Državni revizor utvrdio je i da je Ministarstvo za 5,8 miliona dinara zakinulo subvencije poljoprivrednicima i taj novac uplatilo Fakultetu za poljoprivredu na ime specijalizovanih usluga.

Da je sa rashoda subvencije skinulo 5,5 miliona dinara za platu i troškove stanovanja predstavnika Srbije pri EU u Briselu. Da nije iskazalo prihode od 4,7 milijardi dinara ostvarenih na osnovu otplate kredita gazdinstava koji su uplaćeni na račun Fonda za razvoj i da je isplatilo 23,5 miliona dinara na nezakonite ugovore o delu.

 
Blic, 22.12.2010.

Peščanik.net, 23.12.2010.