Plato, foto: Peščanik
Plato, foto: Peščanik

„Samo su dve stvari beskonačne, svemir i ljudska glupost. Za svemir nisam baš siguran“. Albert Ajnštajn

Početkom septembra ove godine, grupa profesora Filozofskog fakulteta u Beogradu (Nenad Makuljević, Dubravka Stojanović, Saša Brajović, Milan Vukomanović i Ognjen Radonjić) od Sekretarijata za kulturu gradske uprave grada Beograda je zatražilo informacije o ceni spomenika Stefanu Nemanji i finansijerima ovog projekta (Prilog 1). Odgovor nismo dobili zbog čega smo se žalili Povereniku za informacije od javnog značaja. Na njegovu intervenciju dobili smo odgovor od Sekretarijata 2.11.2020. da nam tražene informacije ne mogu dostaviti jer su proglašene državnom tajnom do 2023.

Kao u bajci, 6.11.2020, zamenik gradonačelnika (Zamenik) gostovao je na Studiju B i po već ustaljenom obrascu odgovarao na naručena pitanja. Ovoga puta problem su bile rupe na Platou ispred Filozofskog fakulteta u Beogradu. Zamenik tom prilikom reče da razume građane zabrinute za svoju bezbednost, ali da moraju „da se obrate pravoj adresi, a ne meni. Ja znam da ljudi misle da sam ja nadležan za sve u Beogradu, ali za ovaj plato je nadležan Filozofski fakultet. Taj plato pripada njima, a Grad Beograd ne održava taj plato… ali zato taj Fakultet zna da kritikuje ovu vladu i zna da kritikuje nas i ti njihovi profesori malo, malo pa nešto se bune. Neka srede taj Plato. Danas će da izađe inspekcija, pa će dobiti kaznu, pošto su nadležni za taj Plato. Sve to pripada njima“. Tako i bi – već sledećeg dana je na Fakultet došla inspekcija i naložila sanaciju rupa na Platou šta god to značilo.

Filozofski fakultet nikada nije izvodio radove na Platou. Uvidom u katastar se može ustanoviti da parcela broj 1806 ima ukupno 2.139 kvadratnih metara, pri čemu Fakultet ima pravo korišćenja, pa samim tim i obavezu održavanja, u delu parcele od 861 kvadratnog metra, to jest u delu parcele koji se nalazi pod zgradom Filozofskog fakulteta.

Rečju, Zamenik govori neistinu – Fakultet nema pravo korišćenja, pa samim tim ni obavezu održavanja dela parcele koji se nalazi oko zgrade. To je i logično jer je u pitanju prolaz koji spaja Vasinu sa Knez Mihailovom ulicom, to jest javna površina koju dnevno koristi veliki broj prolaznika. Takođe, uvidom u katastar belodano se može utvrditi da ova parcela nije u vlasništvu Fakulteta, već je državno vlasništvo.

Opet, čak i da je istina to što je Zamenik tvrdio, a nije, nikakvi radovi tu ne bi mogli da se izvode bez dozvole i nadzora Zavoda za zaštitu spomenika kulture grada Beograda. Naime, prostor Platoa ispred Filozofskog fakulteta spada u okvire Prostorno kulturne istorijske celine „Područje Knez Mihailove ulice”, na osnovu rešenja Zavoda za zaštitu spomenika kulture grada Beograda broj 177/4 od 6.4.1964. Ne manje važno, na toj površini se nalaze rimske terme, što čini bilo kakve radove na ovoj površini posebno osetljivim.

Naravno, problem na Platou postoji već godinama zbog čega je prethodna Uprava Fakulteta tokom 2016. i 2017. slala mnoštvo dopisa na mnoge adrese – od opštine Stari Grad do Skupštine Grada – kako bi se ovaj problem rešio. Odgovori su se svodili na to da je u planu rekonstrukcija celog tog poteza – garaža ispod Studentskog trga – u okviru koje će biti sređen i Plato.

Dana 16.12.2020. je stiglo rešenje Odeljenja za komunalne poslove i komunalnu inspekciju opštine Stari Grad u kojem se Fakultetu nalaže da u roku od 8 dana uredi površinu na pomenutoj parceli (Prilog 2). U rešenju se Opština poziva na član 17. stavovi 1.,2.,3.,4., 5., 6. i član 60. stav 2. Odluke o komunalnom redu (Odluka). Da ne dužim, sve se svodi na to da se o urednom stanju parcele mora starati korisnik, u ovom slučaju Filozofski fakultet, koji to nije.

Ono što su opštinske birokrate zaboravile, a što je u ovom slučaju elementarno, je da Plato spada u površinu javne namene za čije je staranje nadležno gradsko komunalno preduzeće:

1. Član 17 Odluke na koji se poziva opština Stari Grad se ne odnosi na javne površine već na površine oko zgrade i ograde.

2. Član 19 Odluke predviđa šta se smatra površinama javnih namena te kao iste definiše površine oko objekta javne namene (prosvetnih, kulturnih, naučnih, zdravstvenih, socijalnih ustanova i organizacija, kao i drugih objekata za čiju izgradnju se može utvrditi javni interes u skladu sa zakonom).

3. Član 20 Odluke propisuje da se o urednom i čistom stanju uređenih i izgrađenih javnih površina staraju se pravna i fizička lica određena posebnim propisima grada kojima je uređeno održavanje čistoće, parkova i drugih zelenih i rekreacionih površina, grobalja, pijaca, ulica i drugih opštinskih puteva i javnih parkirališta.

Ne manje važno, osim što je Plato javna površina on je i kulturno dobro – deo kulturne istorijske celine „Područje Knez Mihailove ulice“.

U Zakonu o kulturnim dobrima III glava nosi naziv: „PRAVA, OBAVEZE I ODGOVORNOSTI SOPSTVENIKA I PRAVNIH LICA KOJA KORISTE I UPRAVLJAJU KULTURNIM DOBRIMA, ODNOSNO DOBRIMA KOJA UŽIVAJU PRETHODNU ZAŠTITU“.

U članu 30. ovog Zakona definišu se prava Sopstvenika koji koriste i upravljaju kulturnim dobrima, dok se članom 31. definišu njihova prava i obaveze. Ono što, između ostalog, definiše ko je Sopstvenik kulturnog dobra su i prihodi koje ostvaruje od upravljanja istim. Član 31. stav 2. glasi: „Sopstvenik je dužan da snosi troškove za izvršavanje obaveza iz stava 1. tačka 1) ovog člana, do visine prihoda ostvarenih od kulturnog dobra“. S obzirom da Filozofski fakultet ne ostvaruje prihode od ovog kulturnog dobra, što znači da nije njegov Sopstvenik, jasno je da ne postoji ni obaveza ulaganja dodatnih sredstava od strane Fakulteta.

Kako će se ovaj slučaj završiti, ostaje da se vidi. Pravno rasulo je prirodni habitat kojekakvih moralnih nakaza, neznalica i udvorica.

Ali možemo celu ovu problematiku da sagledamo i sa vedrije strane – ponukan ovim događajem, tribinski ciklus „Nije filozofski ćutati“ Filozofskog fakulteta u Beogradu je, u saradnji sa NIN-om, Marka Žvaka, Njuz.net i Ne davimo Beograd otvorio konkurs „NajRupa (Beo)Grada“ (Prilog 3). Interesovanje građana za ovaj događaj je prevazišlo sva naša očekivanja. Dobili smo preko 180 fotografija i desetine karikatura i ilustracija. Izložba fotografija, ilustracija i karikatura će biti organizovana u prostorijama Fakulteta najverovatnije početkom februara sledeće godine i, podrazumeva se, Zamenik i uvaženi član Udruženja književnika Srbije će dobiti pozivnicu – možda nešto novo sazna i nauči. Mada, ne verujem.

Autor je profesor Filozofskog fakulteta u Beogradu.

Peščanik.net, 28.12.2020.