Poštovani,

Pozivamo vas na konferenciju za novinare pod nazivom ‘Od zabrane citiranja do zabrane knjige’ povodom odluke Vrhovnog suda Srbije protiv Komiteta pravnika za ljudska prava kojom se zabranjuje dalje umnožavanje knjige ‘Slučaj službenika Aleksandra Tijanića’ i kojom je Komitet pravnika dužan da naknadi štetu Aleksandru Tijaniću od 200.000 dinara zbog navođenja njegovih citata.

Konferencija će se održati u maloj sali Medija centra (Terazije 3, II sprat) u petak 18. septembra 2009. godine u 12 sati.

Na konferenciji će govoriti:

Miljenko Dereta – Građanske inicijative,

Saša Gajin – Centar za unapređivanje pravnih studija (CUPS),

Staša Zajović – Žene u crnom,

Borka Pavićević – Centar za kulturnu dekontaminaciju,

Natalija Šolić – Komitet pravnika za ljudska prava (YUCOM),

Vesna Petrović – Beogradski centar za ljudska prava

 
Komitet pravnika za ljudska prava, 17.09.2009.

Peščanik.net, 14.09.2009.