Ustavni sud Srbije je ustanovio da je udruženju Žene u crnom zabranom skupa „Sto godina borbe” 8. marta 2008. godine, na stogodišnjicu ovog praznika, Srbija povredila niz ljudskih prava – pravo na slobodu okupljanja, pravo na pravično suđenje, pravo na suđenje u razumnom roku i pravo na delotvorni pravni lek. Ove beskompromisne braniteljke ljudskih prava zastupali su advokati Komiteta pravnika za ljudska prava – YUCOM.

Njihovo okupljanje tada je zabranjeno bez obrazloženja, a u postupku koji je usledio pred državnim organima i sudovima, Direkcija policije je navela da predmetni skup nije odobren jer je „kritičnog dana na teritoriji grada Beograda održano više sportskih, kulturnih i drugih manifestacija povišenog rizika, gde se osnovano moglo očekivati okupljanje neformalnih grupa i ekstremnih navijačkih grupa, što bi za posledicu imalo ugrožavanje bezbednosti i imovine”.

Istovremeno, da podsetimo, osmi mart su na Trgu Republike proslavljale mnoge organizacije, među kojima i Sigurna kuća, Forum žena Demokratske stranke, Fond Katarine Rebrače.

Tadašnja odluka o zabrani održavanja skupa u pokretu braniteljki ljudskih prava predstavljala je arbitrarnu odluku zasnovanu na političkim motivima. Komitet pravnika za ljudska prava ocenjuje da je odluka Ustavnog suda odličan osnov da se sadašnji Zakon o okupljanju građana hitno izmeni i time omogući ostvarivanje i zaštita slobode okupljanja u skladu sa demokratskim standardima.

 
Komitet pravnika za ljudska prava, 26.03.2012.

Peščanik.net, 26.03.2012.