Komitet pravnika za ljudska prava obaveštava vas da je protiv Skupštine grada Jagodine podneta tužba Osnovnom sudu u Jagodini, po osnovu Zakona o zabrani diskriminacije.

Komitet pravnika za ljudska prava je 20. maja 2011. godine podneo pritužbu Poverenici za zaštitu ravnopravnosti, a protiv Odluke o finansijskoj pomoći bračnim parovima, koja sadrži niz diskriminatorskih elemenata te samim tim krši navedeni zakon.

Povodom ove pritužbe, Poverenica je sprovela postupak i utvrdila da je izvršena diskriminacija, pa je donela mišljenje sa preporukama koje je dostavljeno Skupštini grada Jagodine. U preporuci se navodi da je Skupština grada Jagodine dužna da iz Odluke o finansijskoj pomoći bračnim parovima eliminiše uslove kojima je povređeno načelo jednakosti uskraćivanjem prava na finansijsku pomoć pojedinim kategorijama građana i građanki Jagodine na osnovu njihovih ličnih svojstava i to ukoliko su: sklopili vanbračnu zajednicu, nisu rođeni u Jagodini, imaju decu iz vanbračnih zajednica, ali i ukoliko su pre zaključenja braka bili u vanbračnoj zajednici.

Podsećamo, jedan od uslova za dobijanje finansijske pomoći predviđenih Odlukom – je da je jedan od supružnika stariji od 38 godina. Ovakvom odredbom nesporno je učinjena diskriminacija na osnovu starosnog doba, obzirom da se njome isključuje pravo lica mlađih od 38 godina koji su stupili u brak da podnesu zahtev za finansijsku podršku.

Takođe, ovim je izvršena i neposredna diskriminacija na osnovu bračnog statusa, jer lica koja žive u vanbračnoj zajednici ne ispunjavaju uslove za dobijanje finansijske pomoći.

Donosilac ove Odluke grubo je prekršio ustavnu i zakonsku normu o izjednačavanju bračne i vanbračne zajednice, kao i načelo jednakosti, proklamovano istim zakonom.

U daljem tekstu preporuke se navodi da je Skupština grada dužna da ubuduće vodi računa da svojim odlukama ne krši odredbe Zakona o zabrani diskriminacije, odnosno da se suzdrži od neopravdanog pravljenja razlike ili nejednakog postupanja i propuštanja, u odnosu na lica ili grupe lica koje se zasniva na nekom ličnom svojstvu.

Imajući u vidu da Skupština grada Jagodine nije postupila po navedenoj preporuci, Poverenica za zaštitu ravnopravnosti procenila da je potrebno ostvariti i sudsku zaštitu od diskiminacije, te je 29.08.2011. godine podnela tužbu Osnovnom sudu u Jagodini.

Komitet pravnika za ljudska prava podseća da načelo jednakosti znači da su svi ljudi jednaki bez obzira na lična svojstva, što predstavlja civilizacijski standard u savremenim društvima. Smatramo da nije opravdano obespravljivanje jednih ili privilegovanje drugih na osnovu bilo kog ličnog svojstva, kao i da je naročito opasno po društvo u celini ako se to vrši od strane predstavnika javne vlasti.

 
Komitet pravnika za ljudska prava, 08.09.2011.

Peščanik.net, 08.09.2011.