Komitet pravnika za ljudska prava – YUCOM skreće pažnju na diskriminatorsku praksu Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje – PIO fonda koja se sprovodi u Srbiji, a uz podršku banaka.

YUCOM-u su se obratili stariji sugrađani kojima su od organa PIO fonda bez ikakvog upozorenja obustavljene isplate penzija uz obrazloženje na šalteru PIO fonda u Nemanjinoj ulici da više od šest meseci nisu podizali sredstva sa svojih računa u bankama.

Istražujući, došli smo do podatka da su se banke, na osnovu određenih ugovora između banaka i PIO fonda obavezale da prijavljuju starije sugrađane koji ne koriste svoje račune u periodu dužem od šest meseci. Stiče se utisak da naša država i PIO fond starije sugrađane, koji ne koriste svoje račune u određenom periodu smatra preminulima. Ujedno se previđa obaveza države i matičnih službi da vode evidenciju o građanima i da obaveštavaju i PIO fond o promenama.

Ovakvim postupanjem PIO fonda se otvaraju dva pitanja, jedno je diskriminacija na osnovu starosnog doba, a drugo je pitanje o zaštiti podataka o ličnosti kojima banke raspolažu i koje dostavljaju suprotno zakonu.

Od Ministarstva rada, zapošljavanja i socijalne politike i PIO fonda očekujemo da:

– objasne kako je ovakva praksa uvedena;

– u hitnom postupku izmene praksu diskriminacije građana po osnovu starosnog doba;

– raskinu navedene ugovore sa bankama i time ukinu naloge kojima se krše prava na zaštitu podataka o ličnosti i diskriminišu građani.

Podsećamo da se u članu 2 Zakona o zabrani diskriminacije jasno propisuje da je diskriminacija zabranjena po osnovu starosnog doba.

YUCOM će stoga inicirati pokretanje postupka pred Poverenicom za zaštitu ravnopravnosti, kako bi se stariji sugrađani zaštitili, a ujedno apeluje na građane da ukazuju na ovakve i slične diskriminatorske prakse.

 
Komitet pravnika za ljudska prava, 18.12.2012.

Peščanik.net, 18.12.2012.