Budući da je gopođa Vesna Pešić, u maniru naših „važnih“ političara, odmah posle svog izlaganja napustila skup „Od trećeg mesta do trećeg sektora“ nisam bio u prilici da odgovorim na njene tvrdnje. Zato sada koristim činjenicu da ste taj deo njenog izlaganja objavili u izveštaju sa ovog skupa.

Gopođa Pešić kaže da „ni posle pet godina od demokratskih promena 2000. nije usvojen zakon o nevladinim organizacijama, ocenivši da je to jedan od najvećih neuspeha nevladinog sektora, koji je time stavljen van zakona što dovodi do otvorenog sukoba javnog i nevladinog sektora“.

1. Postoji zakon o udruženjima građana na osnovu koga su pri Ministarstvu za ljudska prava i prava manjina SCG registrovane sve postojće NVO pa pretpostavljam i ona na čijem čelu se danas nalazi i gospođa Pešić. Dakle mi nismo van zakona ali nismo zadovoljni zakonom koji reguliše naš rad i intenzivno radimo na usvajanju novog, prilagođenog evropskim standardima.

2. To što još nema novog zakona o NVO ne može biti najveći neuspeh nevladinog sektora jer mi ne donosimo zakone. Zakone donosi Skupština Srbije, ista ona u kojoj je sedela i gospođa Pešić. Bilo bi zanimljivo čuti šta je ona lično preduzela da se zakon o „nama“ donese u vreme dok je bila član vladajuće koalicije. Budući da je posle demokratskih promena 2000. očigledno izgubila interes za nevladin sektor i preselila se u Ambasadu SCG u Meksiku, gospođa Pešić verovatno ne zna sudbinu ovog zakona. Naime, Predlog zakona, usaglašen između vlade premijera Đinđića i predstavnika NVO bio je usvojen na vladi i poslat je u Skupštinu u martu 2003. Bilo je dogovoreno da bude usvojen tokom prolećnog zasedanja a onda je premijer Đinđić ubijen i na dnevni red su došle važnije teme i zakoni, nova vlada, novi izbori pa opet nova, današnja vlada koja je povukla sve tadašnje predloge zakona iz skupštinske procedure. Tako smo se našli na novom početku i posle dve godine upornog rada, u kome gospođa Pešić uopšte nije učestvovala, došli smo do novog usaglašenog predloga zakona, ovog puta sa Ministarstvom za javnu upravu i lokalnu samoupravu. Ponovo nam je rečeno da će biti na dnevnom redu prolećnog zasedanja…. Izvinjavam se gospođi Pešić što je o ovome nisam iscrpno obaveštavao dok je bila u državnoj službi.

Nedavno je profesor Žarko Puhovski rekao da su ljudi iz NVO sektora nezadovoljni jer nikad u političkoj borbi ne pobede „naši“. „Naši nikada ne mogu da budu na vlasti jer kada su na vlasti više nisu naši!“ kaže Puhovski. Gospođa Pešić je malo bila naša, pa malo njihova pa sad opet želi da bude naša i da nam, ne pominjući i svoju ličnu odgovornost za vreme dok je bila deo vlasti, drži predavanje o stvarima o kojima nema dovoljno podataka. Nije pristojno.

 
Danas, 20.02.2006.

Peščanik.net, 19.02.2006.