Foto: piellagibson
Foto: piellagibson

Poštovani gospodine Ministre,

Odgovornost ste naveli kao jedan od svojih prioriteta, u naporu da naše obrazovanje prilagodimo potrebama društva i vremenu u kome živimo: „Verbić: Ključna reč – odgovornost“ (Tanjug, 4. maj 2014).

Okolnosti su vas dovele u situaciju da konkretnim delom dokažete svoju spremnost za uspostavljanje jasnih kriterijuma kojima će se povratiti poverenje, a samim tim i poštovanje koje je tokom protekle tri decenije naš obrazovni sistem izgubio.

Po svemu sudeći, pored vas u vladi sedi bar jedan ministar koji je svoj doktorat dobio na neregularan način, „kršeći akademske i pravne norme“ (Peščanik, 1. jun 2014).

Mislim da vas ove okolnosti obavezuju da svoj ostanak u vladi na mestu Ministra obrazovanja Republike Srbije uslovite ostavkom Ministra unutrašnjih poslova, koji je u roku od dve godine od magistrature na nedozvoljen način došao do doktorata. Ukoliko se ne varam, vama je od magistrature do doktorata bilo potrebno 13 godina.

Imamo primere kako su se u sličnim situacijama ponašali odgovorni političari: „Anet Šavan, bivša nemačka ministarka obrazovanja je morala da podnese ostavku u februaru 2013. godine, nakon što je dokazano da je plagirala doktorat. Istu sudbinu je 2011. godine doživeo i Karl-Teodor zu Gutenberg, tadašnji nemački ministar odbrane i najbliži saradnik kancelarke Angele Merkel. U Mađarskoj se sličan slučaj desio sa bivšim predsednikom Pal Šmitom 2010. godine“ (Peščanik, 1. jun 2014). Ukoliko ministar, čije je kršenje „akademskih i pravnih normi“ nesumnjivo utvrđeno, ne bude sledio ove primere a vi ostanete u vladi, izgubićete svaki kredibilitet, poštovanje ljudi u obrazovanju i u opštoj javnosti, i na taj način onemogućiti svaku neophodnu promenu obrazovnog sistema koju ste najavili.

Očekujem da ćete biti prvi koji će ličnim primerom pokazati da se iskreno zalaže za odgovornost koju zagovara.

S poštovanjem, za sada
Miljenko Dereta
Građanske inicijative, savetnik

Peščanik.net, 02.06.2014.

PLAGIJATI