Policija, iz senke, zaista rukovodi predistražnim postupkom, a ne tužilaštvo. Policija na terenu može odlučiti da li će neke dokaze „videti“ ili ne, uhapsiti okrivljenog ili će on „pobeći“, da li će namerno napraviti neku proceduralnu grešku… Govore javni tužioci, članovi Centra za pravosudna istraživanja (CEPRIS) i autori uporedne analize „Korak bliže ka tužilačkoj policiji“ Bojana Savović i Radovan Lazić. Razgovor vodi Svetlana Lukić.

Peščanik.net, 27.05.2024.