Rektorat UB, foto: Peščanik
Rektorat UB, foto: Peščanik

Prof. dr Ivanki Popović
Rektorki Univerziteta u Beogradu

Poštovana koleginice Popović,

Već više od godinu dana svedoci smo duboko obespokojavajuće situacije na Pravoslavnom bogoslovskom fakultetu Univerziteta u Beogradu (PBF). U prvom koraku je, bez raspoređivanja na drugo radno mesto, redovnom profesoru Maksimu Vasiljeviću i docentu Marku Vilotiću (obojica trenutno na neplaćenom odsustvu) nezakonito i bez ikakvog obrazloženja potpisom dekana oduzeta mogućnost da drže nastavu i izvode ispite, da bi sve eskaliralo otkazom redovnom profesoru Rodoljubu Kubatu.

Otkaz uručen profesoru Kubatu je nezakonit, a ta nezakonitost je toliko očigledna i osvetnička, iz čega sledi da je u pitanju progon, a ne tek otkaz. Rešenje uručeno profesoru sadrži zabranu obavljanja poslova nastavnika na akademskim studijama i naređenje dekanu PBF-a od strane Sinoda SPC da bez odlaganja donese rešenje o prestanku radnog odnosa profesoru Kubatu na PBF. Pri tome je upravo dekan PBF onaj koji je ovo rešenje doneo, izričući zabranu nastave profesoru i naređujući samom sebi da mu otkaže ugovor o radu. Izreka ovog rešenja utvrđuje još i to da se na PBF profesoru Kubatu ne može „obezbediti obavljanje drugih poslova“, a vrhunac čini deo izreke kojim se utvrđuje da je sastavni deo rešenja dekana „pravosnažna i izvršna Odluka Svetog Arhijerejskog Sinoda SPC“. Protiv ovog rešenja, sudeći po datoj pouci o pravnom leku, kojom je propraćeno, profesor Kubat nema pravo ni na kakvo pravno sredstvo!

Prilikom donošenja ovog rešenja, pored toga što je ono suprotno Zakonu o visokom obrazovanju i Zakonu o radu, povređena su neotuđiva ljudska prava profesora Rodoljuba Kubata. Među njima naročito njegova sloboda naučnog i duhovnog stvaralaštva zajemčena članom 73. Ustava Republike Srbije i pravo na pravno sredstvo, koje je jedno od ovlašćenja prava na pravično suđenje i odlučivanje, zajemčeno članom 36. stav 2. i članom 32. Ustava.

U članu 75. stav 7. Zakona o visokom obrazovanju određeno je da se način i postupak zasnivanja radnog odnosa i sticanja zvanja, propisuju opštim aktom samostalne visokoškolske ustanove, dakle, u ovom slučaju Statutom Univerziteta u Beogradu, koji, opet u članu 138. stav (4) upućuje na Pravilnik o načinu i postupku sticanja zvanja i zasnivanja radnog odnosa nastavnika na Univerzitetu u Beogradu (Pravilnik). Budući da u Pravilniku nisu sadržane odredbe o otkazu ugovora o radu nastavnika, merodavan je Zakon o radu Republike Srbije.

Otkaz koji je dat profesoru Kubatu, u obrazloženju rešenja dekana PBF predstavljen je svesno lažno i pogrešno, kao prestanak radnog odnosa do koga dolazi po sili zakona (član 176. Zakona o radu). A osnov za taj prestanak čini, prema ovom obrazloženju „pravosnažna i izvršna Odluka Svetog Arhijerejskog Sinoda SPC“ (Sinod). U Republici Srbiji koja je sekularna država silom samog Ustava, isključivo sudske odluke mogu imati svojstvo pravnosnažnosti. Čak ni odluke upravnih državnih organa ne postaju pravnosnažne – one mogu biti samo konačne. Takođe, svojstvo izvršnosti mogu imati samo sudske odluke i upravni državni akti. Odluka Sinoda – ma kakva bila – ne može biti akt koji Zakon o radu određuje u članu 176. tačka 2, kao jednu od osnova za prestanak radnog odnosa po sili zakona. Sinod nije državni organ, niti drugi organ koji vrši javna ovlašćenja. Sinod nije poslodavac profesora Kubata. Sa stanovišta prava Republike Srbije, odluka Sinoda je isto što i odluka ma kog udruženja građana.

Takođe, pozivanje na Statut PBF u obrazloženju ovog rešenja samo pogoršava sliku progona profesora Kubata. Da li je odista moguće da je Senat Univerziteta u Beogradu dao saglasnost (član 43. tačka 45. Statuta Univerziteta u Beogradu) na Statut PBF koji određuje da je potrebno odobrenje Sinoda za „službu učenja“ na PBF? Da li je odista moguće da se statutom bilo kog fakulteta krši Ustav, a u ovom slučaju, član 11. Ustava koji glasi: Republika Srbija je svetovna država. Crkve i verske zajednice su odvojene od države. Nijedna religija ne može se uspostaviti kao državna ili obavezna. Da li bi Senat dao saglasnost na Statut, na primer, Pravnog fakulteta UB ako bi u njemu stajala odredba po kojoj je za nastavu nastavniku potrebno odobrenje, na primer, Republičkog javnog tužioca? Odobrenje bilo koga van Univerziteta samog za nastavu na Univerzitetu – jeste otvorena negacija autonomije univerziteta. Autonomija univerziteta je ustavna kategorija, zajemčena  članom 72. Ustava.

Radni odnos prof. dr Rodoljubu Kubatu nije prestao po sili zakona. A nije prestao ni otkazom poslodavca, tj. dekana PBF, jer nije nastupio nijedan od razloga za to, predviđenih u čl. 179. Zakona o radu.

Naglašavamo da je na našem univerzitetu, koji je prema Zakonu o visokom obrazovanju član 44. „visokoškolska ustanova od nacionalnog značaja“ radni odnos profesora Kubata prestao samovoljom Sinoda i dekana PBF. Samovolja je suprotna vladavini prava i pravnom poretku. Samovolja je suprotna autonomiji univerziteta i akademskoj slobodi. Konačno, direktno je suprotna Ustavu Republike Srbije koji jemči autonomiju univerziteta (čl. 72) i slobodu naučnog stvaralaštva (član 73).

Dopustiti da se, uprkos činjenici da živimo u sekularnoj državi, institucionalizovani centri otuđene klerikalne moći mešaju u rad Univerziteta, znači kršiti Ustav i zakone ove zemlje. Van sumnje, prof. dr Rodoljub Kubat je žrtva ovog nedopuštenog i nedopustivog mešanja. On je izabran da plati cenu slobode svog naučnog i duhovnog stvaralaštva. On je ovim infamnim otkazom izložen otvorenom i civilizacijski nedopustivom formalnom i neformalnom progonu. Nedopustivo je da neko (bio on univerzitetski nastavnik ili student) odgovara zbog onog što misli i onog što govori. Profesoru Kubatu se upravo to događa.

Univerzitet u Beogradu ne sme ćutati o ovome. On mora primeniti državne i univerzitetske zakone i propise. U Vašim je rukama, poštovana gospođo Popović, čuvanje zakonitosti i poštovanje statuta Univerziteta i fakulteta u njegovom sastavu. Vi ste dužni da pisanim putem upozorite dekana i Savet PFB na postupanje i odluke suprotne ovom Zakonu o visokom obrazovanju ili Statutu univerziteta (član 64. Stav 3. Zakona o visokom obrazovanju; član 26. Stav 1 tačka 16/ Statuta Univerziteta u Beogradu). Za početak, bar to morate učiniti.

Morate braniti autonomiju Univerziteta ne samo od države, nego i od crkve i od uticaja klerikalizacije uopšte. To važi i kad je u pitanju PBF. Progon ova tri nastavnika nije prvi u istoriji Univerziteta u Beogradu, a po zloslutnosti i osvetničkom besu koji ga prati, nije ni poslednji.

Među potpisnicima ovog pisma Vama nalaze se profesori, danas većinom u penziji, koji su bili progonjeni i odstranjeni sa Univerziteta u Beogradu 1998. godine, posle donošenja zloglasnog Zakona o univerzitetu, od koga se univerziteti u Srbiji još nisu oporavili. Ne smete dozvoliti još jedan takav progon za vreme Vašeg mandata. To će svakako trajno osakatiti Univerzitet kome ste na čelu. Morate naći rešenje da se ovi nastavnici vrate tamo gde po svojim akademskim dostignućima i akademskoj slobodi spadaju – na PBF. Ukoliko to ne bude moguće, PBF nije mesto na našem univerzitetu. Ako ova tri nastavnika pokrenu postupak pred sudom, uspeće u njemu. Ustav i zakoni Republike Srbije na njihovoj su strani. Mi tražimo od Vas da se odmah primene Ustav i zakoni Republike Srbije i da ovim nastavnicima sud ne bude jedino rešenje.

U međuvremenu, morate imati u vidu egzistencijalnu stranu ovog očigledno nezakonitog, hirovitog i zloslutnog otkaza: ostavivši za ovu priliku slučajeve prva dva nastavnika, napomenimo da je profesor Kubat je hranitelj četvoročlane porodice. Mi, njegove kolege, nećemo dopustiti da bude prepušten na milost i nemilost zloj volji osionih opskuranata i njihovih  poslušnika. Sa ovlašćenjima koja imate, Vaša je dužnost da nam u ovome pomognete. Ako Vaši napori za reintegraciju ovih nastavnika na PBF ne budu uspeli u veoma kratkom roku, možete naći privremeno rešenje barem za njega. On je čovek od nauke i duhovnosti, on je posvećen nastavi, poučavanju studenata. Ne sme se tražiti rešenje izvan toga, službeničko, savetničko i sl. To bi bio još samo dodatni pokušaj vređanja dostojanstva ličnosti. Privremeno rešenje za redovnog profesora Kubata znači privremenu redovnu profesuru na Univerzitetu, tamo gde njegovo znanje i nastavničke sposobnosti imaju smisla.

Izostane li brz i adekvatan odgovor, ostaće nam snažna internacionalizacija ovog osionog progona ljudi zbog slobode mišljenja, naučnog i duhovnog stvaralaštva. Imajte u vidu i to da se stepen (ne)demokratičnosti jednog društva, pored ostalog, meri i poštovanjem akademskih sloboda.

U Beogradu, oktobra 2020.
Nastavnici i saradnici UB

Saglasnost sa Otvorenim pismom rektorki

Dušan Teodorović, redovni profesor, Saobraćajni fakultet Univerziteta u Beogradu, redovni član SANU

Radomir Saičić, redovni profesor, Hemijski fakultet Univerziteta u Beogradu, redovni član SANU

Vladimir Stevanović, redovni profesor u penziji, Biološki fakultet Univerziteta u Beogradu, redovni član SANU

Vladica Cvetković, redovni profesor, Rudarsko-geološki fakultet Univerziteta u Beogradu, dopisni član SANU

Tanja Ćirković Veličković, redovni profesor, Hemijski fakultet Univerziteta u Beogradu, dopisni član SANU

Vesna Rakić Vodinelić, redovni profesor u penziji, politički prognana sa UB 1998., Pravni fakultet Univerziteta Union

Vladimir Vodinelić, redovni profesor u penziji, politički prognan sa UB 1998., doktor honoris causa Univerziteta Sarlanda, Nemačka

Miodrag Zec, redovni profesor u penziji, Filozofski fakultet Univerziteta u Beogradu

Miomir Despotović, redovni profesor, dekan Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu

Biljana Stojković, redovni profesor, Biološki fakultet i Filozofski fakultet Univerziteta u Beogradu

Slobodan Prvanović, naučni savetnik, Institut za fiziku Univerziteta u Beogradu

Vera Spasenović, redovni profesor, Filozofski fakultet Univerziteta u Beogradu

Radovan Antonijević, redovni profesor, Filozofski fakultet Univerziteta u Beogradu

Živka Krnjaja, redovni profesor, Filozofski fakultet Univerziteta u Beogradu

Katarina Popović, redovni profesor, Filozofski fakultet Univerziteta u Beogradu

Aleksandra Pejatović, redovni profesor, Filozofski fakultet Univerziteta u Beogradu

Ranko Bulatović, redovni profesor u penziji, Filozofski fakultet Univerziteta u Beogradu

Dragana Pavlović Breneselović, redovni profesor u penziji, Filozofski fakultet Univerziteta u Beogradu

Kristinka Ovesni, redovni profesor, Filozofski fakultet Univerziteta u Beogradu

Lidija R. Radulović, vanredni profesor, Filozofski fakultet Univerziteta u Beogradu

Violeta Orlović Lovren, vanredni profesor, Filozofski fakultet Univerziteta u Beogradu

Milan Stančić, vanredni profesor, Filozofski fakultet Univerziteta u Beogradu

Branka Knežić, vanredni profesor, Filozofski fakultet Univerziteta u Beogradu

Jelena Vranješević, vanredni profesor, Filozofski fakultet Univerziteta u Beogradu

Emina Hebib, vanredni profesor, Filozofski fakultet Univerziteta u Beogradu

Aleksandar Tadić, vanredni profesor, Filozofski fakultet Univerziteta u Beogradu

Zorica Šaljić, docent, Filozofski fakultet Univerziteta u Beogradu

Lidija Miškeljin, docent, Filozofski fakultet Univerziteta u Beogradu

Tamara Nikolić Maksić, docent, Filozofski fakultet Univerziteta u Beogradu

Mirjana Senić Ružić, docent, Filozofski fakultet Univerziteta u Beogradu

Maja Maksimović, docent, Filozofski fakultet Univerziteta u Beogradu

Nevena Mitranić, asistent, Filozofski fakultet Univerziteta u Beogradu

Dragana Purešević, asistent, Filozofski fakultet Univerziteta u Beogradu

Senka Kovač, redovni profesor, Filozofski fakultet Univerziteta u Beogradu

Aleksandar Bošković, redovni profesor, Filozofski fakultet Univerziteta u Beogradu

Lidija B. Radulović, vanredni profesor, Filozofski fakultet Univerziteta u Beogradu

Ildiko Erdei, vanredni profesor, Filozofski fakultet Univerziteta u Beogradu

Marija Brujić, vanredni profesor, Filozofski fakultet Univerziteta u Beogradu

Danijela Velimirović, docent, Filozofski fakultet Univerziteta u Beogradu

Marko Pišev, vanredni profesor, Filozofski fakultet Univerziteta u Beogradu

Bogdan Dražeta, istraživač – saradnik, Filozofski fakultet Univerziteta u Beogradu

Nevena Milanović, docent, Filozofski fakultet Univerziteta u Beogradu

Zorica Ivanović, docent, Filozofski fakultet Univerziteta u Beogradu

Marina Simić, vanredni profesor, Filozofski fakultet Univerziteta u Beogradu

Gordana Gorunović, vanredni profesor, Filozofski fakultet Univerziteta u Beogradu

Dragana Antonijević, redovni profesor, Filozofski fakultet Univerziteta u Beogradu

Aleksandar Palavestra, redovni profesor, Filozofski fakultet Univerziteta u Beogradu

Staša Babić, redovni profesor, Filozofski fakultet Univerziteta u Beogradu

Marko Porčić, vanredni profesor, Filozofski fakultet Univerziteta u Beogradu

Zorica Kuzmanović, docent, Filozofski fakultet Univerziteta u Beogradu

Monika Milosavljević, docent, Filozofski fakultet Univerziteta u Beogradu

Milena Gošić, docent, Filozofski fakultet Univerziteta u Beogradu

Marko Janković, viši naučni saradnik, Filozofski fakultet Univerziteta u Beogradu

Dubravka Stojanović, redovni profesor, Filozofski fakultet Univerziteta u Beogradu

Danijela Stefanović, redovni profesor, Filozofski fakultet Univerziteta u Beogradu

Radina Vučetić, vanredni profesor, Filozofski fakultet Univerziteta u Beogradu

Žarko Vujošević, docent, Filozofski fakultet Univerziteta u Beogradu

Nenad Makuljević, redovni profesor, Filozofski fakultet Univerziteta u Beogradu

Saša Brajović, redovni profesor, Filozofski fakultet Univerziteta u Beogradu

Jelena Erdeljan, redovni profesor, Filozofski fakultet Univerziteta u Beogradu

Ivana Spasić, redovni profesor, Filozofski fakultet Univerziteta u Beogradu

Dušan Mojić, vanredni profesor, Filozofski fakultet Univerziteta u Beogradu

Oliver Tošković, docent, Filozofski fakultet Univerziteta u Beogradu

Dalibor Petrović, vanredni profesor, Saobraćajni fakultet Univerziteta u Beogradu

Vladan Čokić, naučni savetnik, Institut za medicinska istraživanja Univerziteta u Beogradu

Gazela Pudar Draško, naučna saradnica Instituta za filozofiju i društvenu teoriju Univerziteta u Beogradu

Jelena Vasiljević. naučna saradnica Instituta za filozofiju i društvenu teoriju Univerziteta u Beogradu

Đorđe Pavićević, redovni profesor, Filozofski fakultet Univerziteta u Beogradu

Galjina Ognjanov, redovni profesor, Ekonomski fakultet Univerziteta u Beogradu

Ana Altaras Dimitrijević, vanredni profesor, Filozofski fakultet Univerziteta u Beogradu

Olja Jovanović Milanović, docent, Filozofski fakultet Univerziteta u Beogradu

Lazar Tenjović, docent, Filozofski fakultet Univerziteta u Beogradu

Aleksandar Baucal, redovni profesor, Filozofski fakultet Univerziteta u Beogradu

Ivana Stepanovic Ilić, docent, Filozofski fakultet Univerziteta u Beogradu

Jelena Pavlović, docent, Filozofski fakultet Univerziteta u Beogradu

Tamara Dzamonja, redovni profesor, Filozofski fakultet Univerziteta u Beogradu

Zoran Pavlović, vanredni profesor, Filozofski fakultet Univerziteta u Beogradu

Aleksandar Zorić, docent, Filozofski fakultet Univerziteta u Beogradu

Gordana Vulević, vanredni profesor, Filozofski fakultet Univerziteta u Beogradu

Dragica Pavlović Babić, vanredni profesor, Filozofski fakultet Univerziteta u Beogradu

Dejan Todorović, redovni profesor, Filozofski fakultet Univerziteta u Beogradu

Goran Knežević, redovni profesor, Filozofski fakultet Univerziteta u Beogradu

Kaja Teovanovć, docent, Filozofski fakultet Univerziteta u Beogradu

Ksenija Veličković, docent, Biološki fakultet Univerziteta u Beogradu

Božidar Radenković, redovni profesor, Fakultet organizacionih nauka Univerziteta u Beogradu

Snežana Zarić, redovni profesor, Hemijski fakultet Univerziteta u Beogradu

Nikolina Popović, istraživač saradnik, Hemijski fakultet Univerziteta u Beogradu

Saša Marić, vanredni profesor, Biološki fakultet Univerziteta u Beogradu

Dragor Hiber, redovni profesor, Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu

Deana Andrić, vanredni profesor, Hemijski fakultet Univerziteta u Beogradu

Goran Roglić, redovni profesor, Hemijski fakultet Univerziteta u Beogradu

Mihailo Jelić, docent, Biološki fakultet Univerziteta u Beogradu

Branimir Jovanćićević, redovni profesor, Hemijski fakultet Univerziteta u Beogradu

Natalija Polović, vanredni profesor, Hemijski fakultet Univerziteta u Beogradu

Maja Gruden-Pavlović, redovni profesor, Hemijski fakultet Univerziteta u Beogradu

Miloš Milčić, vanredni profesor, Hemijski fakultet Univerziteta u Beogradu

Ljubomir Jacić, redovni profesor u penziji, Tehnički fakultet Bor Univerziteta u Beogradu

Milica Markelić, docent, Biološki fakultet Univerziteta u Beogradu

Zoran Vujčić, redovni profesor, Hemijski fakultet Univerziteta u Beogradu

Ilija Brčeski, vanredni profesor, Hemijski fakultet Univerziteta u Beogradu, član Evropske Akademije nauka i umetnosti, Salzburg, Austrija

Milica Popović, docent, Hemijski fakultet Univerziteta u Beogradu

Lea Vlajnić, asistent, Biološki fakultet Univerziteta u Beogradu

Rada Baošić, vanredni profesor, Hemijski fakultet Univerziteta u Beogradu

Konstantin Ilijević, docent, Hemijski fakultet Univerziteta u Beogradu

Gordana Matić, redovni profesor u penziji, Biološki fakultet Univerziteta u Beogradu

Tatjana Ž. Verbić, vanredni profesor, Hemijski fakultet Univerziteta u Beogradu

Filip Bihelović, vanredni profesor, Hemijski fakultet Univerziteta u Beogradu

Maja Šumar Ristović, docent, Hemijski fakultet Univerziteta u Beogradu

Sanja Šovran, docent, Biološki fakultet Univerziteta u Beogradu

Zorana Ferjančić, vanredni profesor, Hemijski fakultet Univerziteta u Beogradu

Katarina Smiljanić, viši naučni saradnik, Hemijski fakultet Univerziteta u Beogradu

Jelena Mutić, vanredni profesor, Hemijski fakultet Univerziteta u Beogradu

Katarina Zeljić, vanredni profesor, Biološki fakultet Univerziteta u Beogradu

Vladimir Beškoski, vanredni profesor, Hemijski fakultet Univerziteta u Beogradu

Milica Popović, docent, Hemijski fakultet Univerziteta u Beogradu

Siniša Đurašević, vanredni profesor, Biološki fakultet Univerziteta u Beogradu

Aleksandra Korać, redovni profesor, Biološki fakultet Univerziteta u Beogradu

Nadežda Nedeljković, redovni profesor, Biološki fakultet Univerziteta u Beogradu

Rajko Dimitrijević, redovni profesor, Biološki fakultet Univerziteta u Beogradu

Branko Jovčić, redovni profesor, Biološki fakultet Univerziteta u Beogradu

Ljiljana Tomović, redovni profesor, Biološki fakultet Univerziteta u Beogradu

Predrag Simonović, redovni profesor, Biološki fakultet Univerziteta u Beogradu

Jelena Lozo, vanredni profesor, Biološki fakultet Univerziteta u Beograd

Bojan Mitić, vanredni profesor, Biološki fakultet Univerziteta u Beograd

Oliver Stojković, redovni profesor, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu

Dragana Vuković, redovni profesor, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu

Imre Krizmanić, docent, Biološki fakultet Univerziteta u Beogradu

Goran Brajušković, redovni profesor, Biološki fakultet Univerziteta u Beogradu

Anđeljko Petrović, vanredni profesor, Biološki fakultet Univerziteta u Beogradu

Jelena Đorđević, redovni profesor, Biološki fakultet Univerziteta u Beogradu

Iva Lakić, docent, Biološki fakultet Univerziteta u Beogradu

Ana Batas, docent, Filološki fakultet Univerziteta u Beogradu

Meysun Gharaibeh Simonović, docent, Filološki fakultet Univerziteta u Beogradu

Uroš Savković, naučni saradnik, Institut za biološka istraživanja „Siniša Stanković“ Univerziteta u Beogradu

Mirko Đorđević, naučni saradnik, Institut za biološka istraživanja „Siniša Stanković“ Univerziteta u Beogradu

Sanja Budečević, naučni saradnik, Institut za biološka istraživanja „Siniša Stanković“ Univerziteta u Beogradu

Vida Jojić, viši naučni saradnik, Institut za biološka istraživanja „Siniša Stanković“ Univerziteta u Beogradu

Maja Ajdiković, naučni saradnik, Institut za biološka istraživanja „Siniša Stanković“ Univerziteta u Beogradu

Dragana Matić, naučni saradnik, Institut za biološka istraživanja „Siniša Stanković“ Univerziteta u Beogradu

Milena Cvijanović, viši naučni saradnik, Institut za biološka istraživanja „Siniša Stanković“ Univerziteta u Beogradu

Ana Kijanović, istraživač pripravnik, Institut za biološka istraživanja „Siniša Stanković“ Univerziteta u Beogradu

Nevena Grdović, viši naučni saradnik, Institut za biološka istraživanja „Siniša Stanković“ Univerziteta u Beogradu

Sofija Jovanović Stojanov, naučni saradnik, Institut za biološka istraživanja „Siniša Stanković“ Univerziteta u Beogradu

Nada Ćosić, naučni saradnik, Institut za biološka istraživanja „Siniša Stanković“ Univerziteta u Beogradu

Tanja Vukov, viši naučni saradnik, Institut za biološka istraživanja „Siniša Stanković“ Univerziteta u Beogradu

Nataša Barišić Klisarić, naučni saradnik, Institut za biološka istraživanja „Siniša Stanković“ Univerziteta u Beogradu

Srđan Bojović, naučni savetnik, Institut za biološka istraživanja „Siniša Stanković“ Univerziteta u Beogradu

Anja Tolić, naučni saradnik, Institut za biološka istraživanja „Siniša Stanković“ Univerziteta u Beogradu

Darka Šešlija Jovanović, viši naučni saradnik, Institut za biološka istraživanja „Siniša Stanković“ Univerziteta u Beogradu

Petar Jevremović, redovni profesor, Filozofski fakultet Univerziteta u Beogradu

Jasmina Moskovljević Popović, redovni profesor, Filološki fakultet Univerziteta u Beogradu

Katarina Vukadinović, redovni profesor, Saobraćajni fakultet Univerziteta u Beogradu

Tasko Grozdanov, naučni savetnik u penziji, Institut za fiziku Univerziteta u Beogradu

Tamara Todorović, vanredni profesor, Hemijski fakultet Univerziteta u Beogradu

Peđa Mihailović, vanredni profesor, Elektrotehnički fakultet Univerziteta u Beogradu

Vera Raičević, redovni profesor, Poljoprivredni fakultet Univerziteta u Beogradu

Zoran Tomić, redovni profesor, Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu

Tanasije Marinković, redovni profesor, Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu

Radmila Vasić, redovna profesorka u penziji, Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu

Dejan Pavlović, docent, Fakultet političkih nauka Univerziteta u Beogradu

Aleksandar Dekanski, naučni savetnik, Institut za hemiju, tehnologiju i metalurgiju Univerziteta u Beogradu

Danilo Vuković, vanredni profesor, Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu

Miodrag Jovanović, redovni profesor, Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu

Nada Korać, profesorka u penziji, Univerzitet u Novom Sadu

Zoran Stević, redovni profesor, Tehnički fakultet u Boru Univerziteta u Beogradu

Nikola Beljinac, docent, Fakultet političkih nauka Univerziteta u Beogradu

Goran Dajović, vanredni profesor, Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu

Bojana Obradović, redovni profesor, Tehnološko-metalurški fakultet Univerziteta u Beogradu

Jelena Pešić, docent, Filozofski fakultet Univerziteta u Beogradu

Danica Popović, redovni profesor, Ekonomski fakultet Univerziteta u Beogradu

Suzana Blesić, naučni saradnik, Institut za medicinska istraživanja Univerziteta u Beogradu

Zoran Radovanović, redovni profesor u penziji, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu

Jelena Đorđević, redovni profesor u penziji, Fakultet političkih nauka Univerziteta u Beogradu

Aleksandra Jovanović, redovni profesor, Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu

Dragica Radojković, naučni savetnik, Institut za molekularnu genetiku i genetičko inženjerstvo Univerziteta u Beogradu

Dušan Pavlović, redovni profesor, Fakultet političkih nauka Univerziteta u Beogradu

Zoran Stevanović, redovni profesor, Rudarsko-geološki fakultet Univerziteta u Beogradu

Nebojša Vladisavljević, redovni profesor, Fakultet političkih nauka Univerziteta u Beogradu

Dragana Dulić, redovni profesor u penziji, Fakultet bezbednosti Univerziteta u Beogradu

Tatjana Volkov-Husović, redovni profesor, Tehnološko-metalurški fakultet Univerziteta u Beogradu

Marko Milivojević, docent, Fizički fakultet Univerziteta u Beogradu

Boris Begović, redovni profesor, Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu

Svetislav V. Kostić, vanredni profesor, Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu

Olgica Đurković-Đaković, naučni savetnik, Institut za medicinska istraživanja Univerziteta u Beogradu

Ljiljana Radulović, redovni profesor, Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu

Svetlana Stanarević, vanredni profesor, Fakultet bezbednosti Univerziteta u Beogradu

Dragica Vujadinović, redovni profesor, Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu

Ljiljana Mijatović, redovni profesor, Medicinski fakultet Univerziteta u Kragujevcu

Bojan Pajtić, redovni profesor, Pravni fakultet Univerziteta u Novom Sadu

Dragoljub Đorđević, redovni profesor u penziji, Univerzitet u Nišu

Bojana Bodroža, docent, Filozofski fakultet Univerziteta u Novom Sadu

Vasilije Petrović, redovni profesor, Tehnički fakultet Univerziteta u Novom Sadu

Janko Veselinović, redovni profesor, Poljoprivredni fakultet Univerziteta u Novom Sadu

Nada Korać, redovni profesor u penziji, Poljoprivredni fakultet Univerziteta u Novom Sadu

Branimir Šešelja, redovni profesor u penziji, Prirodno-matematički fakultet Univerziteta u Novom Sadu

Vladimir Mihić, vanredni profesor, Filozofski fakultet Univerziteta u Novom Sadu

Aleksandar Jovanović, docent, Fakultet inženjerskih nauka Univerziteta u Kragujevcu

Miloš Jovanović, docent, Filozofski fakultet Univerziteta u Nišu

Vesna Milankov, redovni profesor, Prirodno-matematički fakultet Univerziteta u Novom Sadu

Nastavnici i saradnici UB, oktobar 2020.

Peščanik.net, 29.10.2020.