Pošto je i Blic preneo netačno moje reči, a čitam u drugim novinama da je Telekom Srbije izdao demant, molim vas da uzmete u obzir sledeće:

U intervjuu Virtšaftsblatu ne izražavam sumnju u veličinu ostvarenog profita Telekoma, već njegovu veličinu objašnjavam specifičnim makroekonomskim i regulatornim okolnostima za koje se ne može očekivati da će se održati.

Takođe, ne kažem, kako ste u Blicu preneli, da će sigurno biti raspisan novi tender pre izbora, već upravo suprotno, da neće.

 
Vladimir Gligorov

Peščanik.net, 08.05.2011.


The following two tabs change content below.
Vladimir Gligorov (Beograd, 24. septembar 1945 – Beč, 27. oktobar 2022), ekonomista i politikolog. Magistrirao je 1973. u Beogradu, doktorirao 1977. na Kolumbiji u Njujorku. Radio je na Fakultetu političkih nauka i u Institutu ekonomskih nauka u Beogradu, a od 1994. u Bečkom institutu za međunarodne ekonomske studije (wiiw). Ekspert za pitanja tranzicije balkanskih ekonomija. Jedan od 13 osnivača Demokratske stranke 1989. Autor ekonomskog programa Liberalno-demokratske partije (LDP). Njegov otac je bio prvi predsednik Republike Makedonije, Kiro Gligorov. Bio je stalni saradnik Oksford analitike, pisao za Vol strit žurnal i imao redovne kolumne u više medija u jugoistočnoj Evropi. U poslednje dve decenije Vladimir Gligorov je na Peščaniku objavio 1.086 postova, od čega dve knjige ( Talog za koju je dobio nagradu „Desimir Tošić“ za najbolju publicističku knjigu 2010. i Zašto se zemlje raspadaju) i preko 600 tekstova pisanih za nas. Blizu 50 puta je učestvovao u našim radio i video emisijama. Bibliografija